Over ons

Blienberg Advocaten is een jong kantoor met een eigen visie. Onze advocaten hebben ervaring in het handelsrecht, insolventierecht, vennootschapsrecht, burgerlijk recht en strafrecht. Ze zijn uw eerste partner!

De wensen en vragen van onze cliënten worden getoetst op hun haalbaarheid, waarna de behandelende advocaat de cliënt altijd zal adviseren welke de meeste geschikte strategie is.

In onze huidige maatschappij zien nog weinig particulieren en bedrijven klaar in het juridisch kluwen.

Blienberg Advocaten wil daarom méér doen. We willen onze cliënten proactief bijstaan. Goed advies en begeleiding voorkomen immers vaak problemen en ellenlange procedures.

Een eerste gesprek is gratis. Het kantoor staat haar cliënten ook bij via het online platform ASK2LEGAL.

Nieuws

Als u een probleem hebt met producten of diensten die u online heeft gekocht, kan u voortaan beroep doen op een alternatieve geschillenoplossing tussen consumenten en ondernemingen. Bij deze procedure komt er geen rechter aan te pas. Dit wordt ook wel “ADR” of” Alternative Dispute Resolution” genoemd. Lees meer »

De wet van 22 november 2013 voorziet voor de schuldeisers van een NV die een vordering hebben die dateert van vóór de algemene vergadering die zich over deze kapitaalsvermindering dient uit te spreken, het recht om binnen de 2 maanden een zekerheid te vragen van de vennootschap. De vennootschap kan de vordering betwisten door de schuld te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Lees meer »
Het Hof van Cassatie besliste in haar arrest van 11/02/2016 dat een verzekeringsmaatschappij in een omniumautoverzekering geen uitsluitingsbeding kan opnemen voor de gevallen waarin een bestuurder onder invloed van alcohol of in dronken toestand een schadegeval veroorzaakt. Lees meer »