Over ons

Blienberg Advocaten is een jong kantoor met een eigen visie. Onze advocaten hebben ervaring in het handelsrecht, insolventierecht, vennootschapsrecht, burgerlijk recht en strafrecht. Ze zijn uw eerste partner!

De wensen en vragen van onze cliënten worden getoetst op hun haalbaarheid, waarna de behandelende advocaat de cliënt altijd zal adviseren welke de meeste geschikte strategie is.

In onze huidige maatschappij zien nog weinig particulieren en bedrijven klaar in het juridisch kluwen.

Blienberg Advocaten wil daarom méér doen. We willen onze cliënten proactief bijstaan. Goed advies en begeleiding voorkomen immers vaak problemen en ellenlange procedures.

Een eerste gesprek is gratis. Het kantoor staat haar cliënten ook bij via het online platform ASK2LEGAL.

Nieuws

Sinds januari 2016 is de doelgroepvermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste werknemer aangepast naar aanleiding van de verschillende maatregelen die tot stand kwamen door de Taxshift.

Ondernemingen die voor het eerst een werknemer in dienst nemen vanaf 1 januari 2016 hebben recht op de vermindering en dit voor onbepaalde duur. De doelstelling van de maatregel bestaat eruit om de drempel van de aanwerving van een eerste werknemer te verlagen en op die manier de lasten op de arbeid te verminderen.

Lees meer »

Snelle invordering van onbetwist schulden!

In de toekomst en ten laatste vanaf 1 september 2017 zal u als ondernemer voor de invordering  van uw onbetwiste schulden beroep kunnen doen op een snelle invorderingsprocedure.

De wetgever heeft in de Wet Potpourri de hoofdrol gereserveerd voor de gerechtsdeurwaarder.

Lees meer »

Het gerechtelijk Wetboek is vanaf 1 november 2015 gewijzigd in die zin dat enkel het verzet tegen het eindvonnis de tenuitvoerlegging schorst. Voorheen schorste ook het hoger beroep tegen het eindvonnis de tenuitvoerlegging.

Lees meer »