Over ons

Blienberg Advocaten is een dynamisch team van advocaten met een eigen visie.

Weinig particulieren en bedrijven zien nog klaar in het juridisch kluwen van wetten, regels en normen. Het Blienberg Team is uw eerste partner om samen met u uw juridische vragen, problemen en geschillen op te lossen.

De wensen en vragen van onze cliënten worden getoetst op hun haalbaarheid, waarna de behandelende advocaat de cliënt altijd zal adviseren welke de meeste geschikte strategie is.

Blienberg Advocaten wil haar cliënten ook  proactief bijstaan. Goed advies en begeleiding voorkomen immers vaak problemen en ellenlange procedures

Onze advocaten hebben ervaring in het handelsrecht, insolventierecht, vennootschapsrecht, contractenrecht en strafrecht. 

Een eerste gesprek is gratis. Het kantoor staat haar cliënten ook bij via het online platform ASK2LEGAL.

Nieuws

Flitsboetes ongeldig? Recente arresten van het Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie heeft op 13 december 2016 geoordeeld dat de politie geen machtiging heeft van het Sectoraal Comité van de Privacycommissie om de gegevens bij de Dienst Inschrijving Voertuigen op te vragen. De boetes die uitgeschreven worden nadat de politie de Kruispuntbank Voertuigen heeft geraadpleegd zouden dus niet geldig zijn.

In media werd er meteen gesteld dat alle flitsboetes ongeldig zouden zijn. Klopt dit wel?

Lees meer »
Als u een probleem hebt met producten of diensten die u online heeft gekocht, kan u voortaan beroep doen op een alternatieve geschillenoplossing tussen consumenten en ondernemingen. Bij deze procedure komt er geen rechter aan te pas. Dit wordt ook wel “ADR” of” Alternative Dispute Resolution” genoemd. Lees meer »

De wet van 22 november 2013 voorziet voor de schuldeisers van een NV die een vordering hebben die dateert van vóór de algemene vergadering die zich over deze kapitaalsvermindering dient uit te spreken, het recht om binnen de 2 maanden een zekerheid te vragen van de vennootschap. De vennootschap kan de vordering betwisten door de schuld te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Lees meer »