Over ons

Blienberg Advocaten is een dynamisch team van advocaten met een eigen visie.

Weinig particulieren en bedrijven zien nog klaar in het juridisch kluwen van wetten, regels en normen. Het Blienberg Team is uw eerste partner om samen met u uw juridische vragen, problemen en geschillen op te lossen.

De wensen en vragen van onze cliënten worden getoetst op hun haalbaarheid, waarna de behandelende advocaat de cliënt altijd zal adviseren welke de meeste geschikte strategie is.

Blienberg Advocaten wil haar cliënten ook  proactief bijstaan. Goed advies en begeleiding voorkomen immers vaak problemen en ellenlange procedures

Onze advocaten hebben ervaring in het handelsrecht, insolventierecht, vennootschapsrecht, contractenrecht en strafrecht. 

Een eerste gesprek is gratis. Het kantoor staat haar cliënten ook bij via het online platform ASK2LEGAL.

Nieuws

De media berichtte de laatste weken veelvuldig omtrent de voordelen van het alternatief woon-werkverkeer.  Er is hierbij een bijzondere aandacht geweest voor het nieuw type van fietsen, de Speed Pedelec, een elektrische fiets die snelheden kan halen tot 45km/h.

Inmiddels werden de woon-werkvergoedingen van deze fietsen gelijkgesteld met gewone (elektrische) fietsen én zou de werkgever deze fiscaal in minder kunnen brengen ten belope van 120% van de aankoopprijs.

Onafgezien van deze financiële voordelen zijn er tal van andere voordelen die het regelmatig fietsen met zich meebrengt. 

Lees meer »

Een recent arrest van het Grondwettelijk Hof heeft op 9 februari 2017 geoordeeld over de recente wetswijziging die een verhoging van de rolrechten heeft ingevoerd.  De wet van 28 april 2015 tot wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten heeft een wijziging doorgevoerd van de rolrechten, zijnde de belasting die moet betaald worden om een zaak voor een rechtbank te kunnen brengen, waarbij deze rolrechten bepaald werden op grond van de waarde van de op te starten procedure.

 

**Juridische vragen? Advies nodig? Maar geen uitgebreid dossier** : http://www.ask2.legal/

Lees meer »
Vanaf 25 mei 2018 dient iedereen die op de een of andere gestructureerde wijze gegevens van klanten bijhoudt of verwerkt, dient aan deze regels te voldoen. Iedereen betekent in dit geval ook quasi elke zelfstandige. Lees meer »