Over ons

Blienberg Advocaten is een dynamisch team van advocaten met een eigen visie.

Weinig particulieren en bedrijven zien nog klaar in het juridisch kluwen van wetten, regels en normen. Het Blienberg Team is uw eerste partner om samen met u uw juridische vragen, problemen en geschillen op te lossen.

De wensen en vragen van onze cliënten worden getoetst op hun haalbaarheid, waarna de behandelende advocaat de cliënt altijd zal adviseren welke de meeste geschikte strategie is.

Blienberg Advocaten wil haar cliënten ook  proactief bijstaan. Goed advies en begeleiding voorkomen immers vaak problemen en ellenlange procedures

Onze advocaten hebben ervaring in het handelsrecht, insolventierecht, vennootschapsrecht, contractenrecht en strafrecht. 

Een eerste gesprek is gratis. Het kantoor staat haar cliënten ook bij via het online platform ASK2LEGAL.

Nieuws

Op 20 april 2017 heeft de federale regering een wetsontwerp ingediend dat kadert in de beoogde modernisering van het Belgische ondernemingsrecht en ertoe strekt – onder andere – het toepassingsgebied van de insolventieprocedure uit te breiden om deze beter te laten aansluiten bij de economische realiteit. Lees meer »

Onder begeleiding van Magda Lauwers werd een procedure gerechtelijke reorganisatie met het oog op een collectief akkoord (WCO) opgestart. Op 7 juli 2017 werd deze procedure succesvol beëindigd. Het herstelplan dat door de vennootschap werd ingediend werd door een overgrote meerderheid van de schuldeisers goedgekeurd. De vennootschap gelooft volop in de toekomst en het verder uitbouwen van haar activiteiten in Europa.

Lees meer »

Al jaren run je een bloeiende zaak, maar dan breekt men de straat open, of de ganse stad, en je ziet je omzet pijlsnel zakken. Na enige tijd zie je het somber in. Op deze manier blijf je het niet redden, zeker niet zolang de wegenwerken gaan duren.

Een WCO procedure, of een procedure met het oog op de continuïteit van je onderneming biedt een oplossing voor jouw probleem. Deze wet zorgt ervoor dat je tijd krijgt om je schuldeisers te betalen tot na de beëindiging van de werken en je ook een oplossing kan zoeken om in deze moeilijke tijden te overleven.

Lees meer »