Over ons

Blienberg Advocaten is een dynamisch team van advocaten met een eigen visie.

Weinig particulieren en bedrijven zien nog klaar in het juridisch kluwen van wetten, regels en normen. Het Blienberg Team is uw eerste partner om samen met u uw juridische vragen, problemen en geschillen op te lossen.

De wensen en vragen van onze cliënten worden getoetst op hun haalbaarheid, waarna de behandelende advocaat de cliënt altijd zal adviseren welke de meeste geschikte strategie is.

Blienberg Advocaten wil haar cliënten ook  proactief bijstaan. Goed advies en begeleiding voorkomen immers vaak problemen en ellenlange procedures

Onze advocaten hebben ervaring in het handelsrecht, insolventierecht, vennootschapsrecht, contractenrecht en strafrecht. 

Een eerste gesprek is gratis. Het kantoor staat haar cliënten ook bij via het online platform ASK2LEGAL.

Nieuws

Het is de taak van de curator om alle resterende goederen te verkopen en met de opbrengst alle openstaande facturen van leveranciers of kredietinstellingen aan te zuiveren. Meestal is de opbrengst niet voldoende om alle schuldeisers te kunnen betalen. Voortaan kan de natuurlijke persoon - gefailleerde een kwijtschelding van restschulden vragen maar dit moet wel gebeuren binnen de drie maanden na bekendmaking van het faillissementsvonnis. Lees meer »
De insolventiewetgeving maakt van 1 mei 2018 af deel uit van het Wetboek Economisch recht. De wetgever heeft bewust gekozen om veel meer de kaart te trekken van de preventie. Een onderneming in moeilijkheden kan aan de rechtbank vragen dat een ondernemingsbemiddelaar wordt aangesteld. Lees meer »

Het gebeurt steeds frequenter dat personen samen huren, bijvoorbeeld wanneer het gaat om feitelijk samenwonende partners. Evenzeer is het echter mogelijk dat de personen geen affectieve band hebben maar er toch voor opteren om samen te huren;

Wat indien in dit scenario één contractuele medehuurder wil vertrekken en de andere medehuurders niet de intentie hebben om de huurovereenkomst te beëindigen? De huurder die wil vertrekken, kan alleen het initiatief nemen.

Lees meer »