Over ons

Blienberg Advocaten is een dynamisch team van advocaten met een eigen visie.

Weinig particulieren en bedrijven zien nog klaar in het juridisch kluwen van wetten, regels en normen. Het Blienberg Team is uw eerste partner om samen met u uw juridische vragen, problemen en geschillen op te lossen.

De wensen en vragen van onze cliënten worden getoetst op hun haalbaarheid, waarna de behandelende advocaat de cliënt altijd zal adviseren welke de meeste geschikte strategie is.

Blienberg Advocaten wil haar cliënten ook  proactief bijstaan. Goed advies en begeleiding voorkomen immers vaak problemen en ellenlange procedures

Onze advocaten hebben ervaring in het handelsrecht, insolventierecht, vennootschapsrecht, contractenrecht en strafrecht. 

Een eerste gesprek is gratis. Het kantoor staat haar cliënten ook bij via het online platform ASK2LEGAL.

Nieuws

Sedert 18 januari 2017 is het dankzij het Europees parlement weer iets eenvoudiger geworden om schuldenaren die in België geen activa blijken te hebben alsnog tot betaling te dwingen.

Lees meer »

Vanaf 1 april 2017 moeten belastingplichtigen die kiezen voor een btw-aangifte per kwartaal geen kwartaalvoorschotten meer betalen. Dat idee werd reeds opgenomen in de beleidsnota van de minister van Financiën (cfr. p. 13 onder de hoofding "Vereenvoudigde btw-regelgeving"). op 23 februari 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad uiteindelijk het betreffende Koninklijk Besluit van 16 februari 2017 tot wijziging van de Koninklijke Besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient.  

(Bron: Orde expres, 23 februari 2017) 

Lees meer »

Flitsboetes ongeldig? Recente arresten van het Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie heeft op 13 december 2016 geoordeeld dat de politie geen machtiging heeft van het Sectoraal Comité van de Privacycommissie om de gegevens bij de Dienst Inschrijving Voertuigen op te vragen. De boetes die uitgeschreven worden nadat de politie de Kruispuntbank Voertuigen heeft geraadpleegd zouden dus niet geldig zijn.

In media werd er meteen gesteld dat alle flitsboetes ongeldig zouden zijn. Klopt dit wel?

Lees meer »