advies & nieuws
Ben je in orde met de wetgeving tot bescherming van de klokkenluiders?

Vanaf 16 februari 2023 is de Belgische wetgeving tot opzetting van de Europese Richtlijn tot bescherming van de klokkenluiders van kracht.

Ondernemers die niet meer dan 50 werknemers tewerkstellen moeten er zorg voor dragen dat hun medewerkers op de hoogte zijn van de regelgeving en van de bevoegde overheid waaraan de medewerkers inbreuken op de wetgeving kunnen melden. (vb arbeidsreglement)

Lees meer
Mag je het rijksregisternummer van je klanten gebruiken om hen te identificeren ?

Het rijksregisternummer is een uniek identificatienummer dat aan elke Belgische burger wordt toegekend. Het wordt gebruikt om de identiteit van een persoon te verifiëren en om gegevens te koppelen in verschillende administratieve systemen, zoals belastingen, sociale zekerheid, gezondheidszorg en justitie.

Lees meer
Is een functioneel e-mailadres een persoonsgegeven?

Volgens het AVG is er sprake van persoonsgegevens als de gegevens in principe betrekking hebben op een natuurlijke persoon. Gegevens hebben alleen betrekking op een natuurlijke persoon wanneer deze geïdentificeerd is of identificeerbaar is. Een persoon is geïdentificeerd wanneer deze uniek van alle andere personen binnen een groep te onderscheiden is. Een persoon is identificeerbaar wanneer deze nog niet geïdentificeerd is, maar dit zonder onevenredige inspanning wel mogelijk is. 

Lees meer
Het versturen van een zakelijke e-mail: toch niet zo informeel als men denkt.

Volgens art. 2:20 WVV moeten alle briefwisseling en andere documenten zoals facturen, offerten… ook als ze digitaal worden verzonden door een rechtspersoon een aantal verplichte vermeldingen bevatten:

Lees meer
Geldigheid van een forumbeding

Op 30 maart 2023 heeft het Hof van Cassatie in navolging van het Hof van Justitie geoordeeld dat een forumkeuzebeding rechtsgeldig gesloten is wanneer het is opgenomen in de algemene voorwaarden waarnaar in de schriftelijk gesloten overeenkomst wordt verwezen door vermelding van de hyperlink naar een website.

Lees meer