advies & nieuws
E-mail is een rechtsgeldig middel voor kennisgeving

Het nieuw Burgerlijk Wetboek bevat een bepaling die bevestigt dat een e-mail kan dienen als een rechtsgeldige kennisgeving. Let wel, de rechtsgeldigheid staat slechts vast in 2 gevallen:

Lees meer
De procedure voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht en de re-integratieprocedure: los van elkaar

Art. 34 van de arbeidsovereenkomstenwet is recent gewijzigd door de wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen over arbeidsongeschiktheid, in werking getreden op 28 november 2022.

Lees meer
Hoe kan u de impact van prijsstijgingen voor uw onderneming beperken?

Het woord prijsstijgingen valt niet meer weg te denken uit het nieuws. Voor ondernemingen is het niet meer de vraag of zij getroffen worden door de prijsstijgingen maar in welke mate. Een prijsherzieningsclausule biedt ondernemingen de mogelijkheid om op zulke situaties in te spelen. Dergelijk beding biedt hun de mogelijkheid om de prijs aan te passen tijdens een lopende overeenkomst.

Lees meer
Ontbijtsessie Bemiddeling door Mediatum op 14 oktober 2022, in de gebouwen van Cord’O aan de Oudekerkstraat 28, 2018 Antwerpen

Naar aanleiding van de week van de bemiddeling willen we bemiddeling nog meer in de verf zetten. Wil je weten wat bemiddeling juist is, waarvoor het nuttig kan zijn en wat het jou kan opbrengen?
Kom dan naar de ontbijtsessie die plaatsheeft op vrijdag 14/10 in Antwerpen van 8:00 u tot 10:00 u in de gebouwen van Cord’O. aan de Oudekerkstraat 28, 2018

Lees meer
Is een bestuurder een onderneming?

Het Wetboek Economisch Recht kwalificeert als onderneming:

  • iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
  • iedere rechtspersoon;
  • en iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

De wetgever voorziet ook in een aantal uitzonderingen m.n. publiekrechtelijke rechtspersonen, de overheid zelf, en verenigingen zonder uitkeringsoogmerk.

Lees meer