Disable Preloader
advies & nieuws

Biedt de Pop- Upshop een uitweg in coronatijden voor handelshuurders?

Startende ondernemer

Dat de coronacrisis er zwaar inhakt en zal inhakken voor de ondernemingen is helaas geen verrassing. Uit onderzoek blijkt dat, desondanks de steunmaatregelen van de overheid, 20% van de ondernemingen in zware liquiditeitsproblemen zitten. Een tsunami aan faillissementen zal onvermijdbaar zijn, zeker nu er geen verlenging van het moratorium is uitgesproken.

De coronacrisis heeft er ook voor gezorgd dat men minder bereid is om risico’s te nemen en nieuwe ondernemingen op te richten.

Het Belgisch recht kent wel een flexibel handelsconcept nl. de pop-upshop. Dit is een tijdelijke winkel die voor een zeer korte periode ergens wordt gevestigd en weer even snel wordt opgedoekt. Deze vorm kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zowel voor een kledingwinkel als voor een horeca-aangelegenheid.

De pop-upshop is voor de startende ondernemer een ideale manier om zijn product op kleine schaal en voor een korte periode te testen op een bepaalde locatie.

Wetgevend kader

Deze specifieke vorm van korte termijn handelshuur is vormgegeven in het Vlaams Pop-updecreet. Dit decreet is van toepassing op onroerende goederen die door een kleinhandelaar of ambachtsman worden gebruikt in rechtstreeks contact met de klant met als essentieel kenmerk de duur van de overeenkomst met name 1 jaar of minder. Van zodra die periode van 1 jaar wordt overschreden, zal het recht van de gewone handelshuur van toepassing zijn.

Hetgeen het voor de huurder interessant maakt is dat de huur allereerst van rechtswege eindigt na 1 jaar en er dus geen opzegging vereist is. Daarnaast kan enkel de huurder de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Deze regel werd ingevoerd ter bescherming van de huurder bij een succesvolle en goed draaiende pop-up zodoende de verhuurder niet met het succes kan gaan lopen.

Indien de verhuurder besluit om het onroerend goed te verkopen dan zal de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst moeten naleven. Zoals reeds gezegd, de huurder kan pas op eigen initiatief – of tenzij in onderling akkoord – de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen.

Win-win voor zowel huurder als verhuurder

Het tijdelijk en veranderlijk karakter van dit huurregime biedt zowel voor de huurder als de verhuurder in uitweg in coronatijden en vnl. na de coronacrisis. De huurder krijgt de kans om op korte tijd een concept uit te testen die verbonden is aan flexibele afspraken met de verhuurder.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.