Disable Preloader
advies & nieuws

Is een opt-in van mijn online algemene voorwaarden noodzakelijk?

Waarom is het belangrijk dat ondernemers met webshops voorzien in een opt-in vak waarbij de klanten uitdrukkelijk bevestigen akkoord te gaan met hun algemene voorwaarden. Veel ondernemers zien hier geen grote fan van aangezien dit voor de consument weer een bijkomende handeling vergt. Consumenten zouden hierdoor kunnen afhaken.

Geen wettelijke verplichting

Veel webshops werken met volgende clausule op hun website:

“door uw aankoop of door op de knop ‘bestelling bevestigen’ te drukken, aanvaardt u onze algemene voorwaarden.”

Op zich volstaat dergelijke vermelding om een geldige online B2C verkoop tot stand te laten komen. Op basis van de wet is het alleszins niet verplicht om een expliciet akkoord van de consument te verkrijgen.

Opt-in dan toch aangewezen?

Desalniettemin kan het toch aangewezen zijn om wel te werken met die opt-in aanvaarding van de algemene voorwaarden, zeker in een B2C relatie.

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de verkoper moet kunnen aantonen dat zij de consument alle informatie heeft verschaft zodat de consument alle economische en juridische gevolgen van zijn of haar aankoop kon inschatten.

De opt-in is de tool bij uitstek om aan deze door het Europese Hof opgelegde informatieverplichting te voldoen. De verkoper kan aantonen dat de consument in kwestie het keuzevakje tot aanvaarding van de algemene voorwaarden heeft aangeduid. Sterker nog, de opt-in kan zelf verplicht worden gemaakt. De bestelling zal in dat geval maar kunnen worden afgerond indien de consument het vakje heeft aangevinkt.

Het ander arrest van het Hof van Cassatie  van 18 juni 2021 speelde zich af in een offline context maar kan ook gewoon worden toegepast in de webshop context. in deze zaak ging de betwisting over het feit dat de algemene voorwaarden van de keukenbouwer op de achterkant van zowel de bestelbon als de factuur stonden gedrukt. De voorkant bevatte enkel een verwijzing. Dit was volgens het Hof niet voldoende om aan te tonen dat de consument met die algemene voorwaarden had ingestemd.

Dit arrest toont nogmaals aan dat het zó belangrijk is om enerzijds te kunnen bewijzen dat je je algemene voorwaarden ter beschikking van de consument hebt gesteld én om anderzijds te kunnen aantonen dat de consument ze ook daadwerkelijk heeft aanvaard. Slaag je daar als ondernemer niet in, dan zijn je algemene voorwaarden gewoon niet tegenstelbaar aan de consument.

In het arrest van het Hof van Cassatie dd. 14 mei 2021 oordeelde het Hof dat ook in een B2B relatie de verzekeringsmaatschappij zich niet kan beroepen op de algemene voorwaarden die niet zijn meegedeeld aan de klant indien er naar deze algemene voorwaarden enkel met een link wordt verwezen in het contract met de verzekeringsnemer.

Safety first

Als ondernemer en dus ook als webshop eigenaar speel je wat betreft de aanvaarding van de algemene voorwaarden best op safe door middel van de opt-in. Wanneer de klant verplicht wordt om een vakje aan te duiden, is er achteraf geen enkele ruimte voor discussie meer mogelijk.

Ook al is het volgens de wet niet verplicht om een geldige koop-verkoop tot stand te brengen, toch vermijd je hierbij een heleboel problemen.  

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.