Disable Preloader
advies & nieuws

Tijdige omzetting naar nieuwe vennootschapsvormen !

Met de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) werd het aantal vennootschapsvormen ingeperkt. Dit heeft tot gevolg dat er een aantal vormen zijn geschrapt.

De vennootschappen moeten zich hieraan hebben aangepast vóór 1 januari 2024.

Zo dienen alle BVBA’s, EBVBA’S en starters-BVBA’S te worden omgezet naar een besloten vennootschap oftewel de BV.

Ook de coöperatieve vennootschappen die niet meer beantwoorden aan de definitie van ‘het coöperatief gedachtegoed’ zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienen te worden omgezet naar een BV.

Daarnaast hebben we nog de Comm V.A., CVOA, de landbouwvennootschap, de stille en tijdelijke handelsvennootschappen. Deze vormen bestaan al niet meer sinds 1 januari 2020. Het kan natuurlijk wel zijn dat die vennootschappen op zich nog bestaan en dus nog zijn ingeschreven in het KBO. Ook deze vennootschappen zullen moeten omgevormd worden.

Hoe omvormen?

Een aanpassing van een vennootschapsvorm dient te worden doorgevoerd aan de hand van een statutenwijziging. De vennootschap kan er voor opteren om bij een statutenwijziging gelijktijdig de nieuwe vennootschapsvorm op te nemen. Indien er geen statutenwijziging op til is dan dient de vennootschap toch voor 1 januari 2024 de statuten te wijzigen.

Bij gebreke daaraan dan zal uw vennootschap automatisch worden omgezet naar een vorm die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke vennootschapsvorm. Dit is echter niet altijd even aangewezen. Bovendien neemt deze automatische omzetting de plicht tot een statutenwijziging niet weg. Het bestuur zal finaal toch de statuten moeten aanpassen en er zal een algemene vergadering  moeten plaatsvinden binnen de 6 maanden, zijnde uiterlijk op 30 juni 2024.

Indien u als bestuurder zou nalaten deze verplichtingen na te komen dan riskeert u de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap of derden hierdoor zouden ondervinden.

Statuten in lijn met het WVV

De vennootschappen die hun vorm niet moeten wijzigen, zullen toch ook best een statutenwijziging doorvoeren.

Het is nl. zo dat de bepalingen van het WVV die van dwingend recht zijn sinds 1 januari 2020 van toepassing zijn op alle vennootschappen, losstaand van het feit of u die bepalingen nu hebt opgenomen in uw statuten.

Het is echter zo dat die dwingende bepalingen voor 1 januari 2024 verplichten in de statuten moeten worden opgenomen. Deze aanpassing vereist dus een wijziging van de statuten. Dit kan plaatsvinden samen met een statutenwijziging die sowieso op de planning stond en indien dit niet het geval is dan zal de vennootschap hoe dan ook voor 1 januari 2024 zijn statuten moeten aanpassen aan het dwingend recht van het WVV.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiële en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiële en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.