Disable Preloader
advies & nieuws

Mag u als onderneming een wedstrijd organiseren? Wat zijn de voorwaarden?

Geen loterij of kansspel

U ziet vaak wedstrijden verschijnen op facebook, op websites of in de winkel, maar zijn dergelijke ‘wedstrijden’ wel in overeenstemming met de Belgische wetgeving?

Het begrip ‘wedstrijd’ wordt nergens in de wet omschreven en heeft dus geen wettelijke grondslag. Wat wel in de wet omschreven wordt zijn de begrippen ‘loterij’ en ‘kansspel’. Beide vormen van wedstrijd zijn bij wet verboden, behoudens enkele uitzonderingen. Zo is er een uitzondering voor de Nationale Loterij of indien de onderneming een vergunning heeft bekomen van de overheid waarbij de opbrengst van de wedstrijd uitsluitend zal gaan naar een goed doel of een doel van algemeen nut.                          

Indien u als onderneming een wedstrijd wil organiseren moet u ervoor zorgen dat deze niet valt onder de kwalificatie van één van voormelde begrippen.

De winst en/of winnaar mag niet enkel en alleen van het lot afhangen. Deze voorwaarde kan vervuld worden door de deelnemer een intellectuele of andere relevante inspanning te laten volbrengen alvorens de deelname wordt geregistreerd.

Vele wedstrijden maken gebruik van de zogenaamde ‘schiftingsvraag’. Dergelijke vraag op zich is echter onvoldoende gezien ook de uitkomst van deze vraag volledig afhankelijk is van het lot. Als onderneming zal u dus een bijkomende vraag moeten stellen waarvan de uitkomst/het antwoord zeker en vaststaand is. Bovendien mag deze vraag niet te gemakkelijk zijn, zodat voor het oplossen van de vraag effectief een intellectuele of andere relevante inspanning vereist is.

Indien deze voorwaarde vervuld is, kan de wedstrijd niet meer gekwalificeerd worden als loterij. Om eveneens te ontsnappen aan de kwalificatie van kansspel, mag u als onderneming geen inzet vragen van de deelnemer als tegenprestatie voor de deelname. Men gaat er van uit dat de verplichte aankoop van een goed als voorwaarde om deel te nemen of de betaling van eventuele verzendingskosten (aan normale prijs) voor deelname niet beschouwd kunnen worden als inzet.

GDPR

Na 25 mei 2018 moet u bij het organiseren van een wedstrijd ook rekening houden met de privacyregels opgelegd door de GDPR.

Mensen die aan de wedstrijd meedoen en hun gegevens meedelen moeten op een transparante en duidelijke manier worden ingelicht over hun rechten en over de doeleinden waarvoor u als onderneming hun persoonsgegevens zal gebruiken.  Ze moeten gewezen worden op de mogelijkheid hiertegen bezwaar te formuleren. Aangezien het organiseren van een wedstrijd een vorm van marketing is, kunnen bestaande klanten, die ingelicht zijn over uw intentie om hun gegevens ook in het kader van uw marketingbeleid te gebruiken, ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan de wedstrijd.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiële en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiële en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.