Disable Preloader
advies & nieuws

BTW en e-commerce: versoepeling op komst?

Inleiding

E-commerce is alomtegenwoordig in onze huidige samenleving. Waar e-commerce in haar eerste fases nog beperkt bleef qua reikwijdte, gaat dit nu al ruim over de landsgrenzen heen.  Bijgevolg krijgen veel webshops uiteraard te maken met buitenlandse btw-regels.  Met het oog hierop zal Europa vanaf 1 juli 2021 de btw-regels versoepelen om het online handelsverkeer vlotter te laten verlopen.

Huidig e-commerce regime

Volgens de huidige regelgeving is een Belgische onderneming onderworpen aan de buitenlandse btw regelgeving van zodra haar omzet tussen de 35.000 en 100.000€ bedraagt, afhankelijk van de lidstaat. Dit betekent dus dat in dergelijk geval een Belgische onderneming in het land waar ze levert de BTW moet aangeven én betalen. Dit creëert een enorme administratieve rompslomp voor ondernemingen met name een afzonderlijk BTW nummer per EU land, diverse BTW tarieven, …

Vernieuwde e-commerce regelgeving

Vanaf 1 juli 2021 wordt er komaf gemaakt met die omzetdrempel. Dit betekent dat wanneer een btw-plichtige, gesitueerd binnen of buiten de EU, goederen levert aan niet btw plichtige particulieren in de EU, quasi altijd de btw van het land van de klant zal worden gefactureerd.

  • One Stop Shop (OSS)

Belgische webshops die goederen/diensten leveren en verzenden vanuit België naar particulieren in andere EU-landen zullen vanaf 1 juli de BTW moeten aanrekenen en betalen in de lidstaat van levering, ongeacht de omzet die daar wordt gerealiseerd. Kortom de afzonderlijke omzetdrempels per EU-land verdwijnen.

 

Hier is echter wel een uitzondering op nl. indien een onderneming geen jaarlijkse omzet van 10.000€ haalt dan blijft zij onderworpen aan de Belgische BTW.

 

Het is belangrijk om op te merken dat dit geen verplichting is. Een webshop kan nl. opteren voor de OSS-regeling. Dit houdt in dat zij de BTW van alle verschillende EU-lidstaten kan verzamelen en deze kan afsluiten middels 1 betaling aan de Belgische fiscus.  Dit is het One Stop Shop principe oftewel, 1 loketsysteem.

 

  • Import One Stop Shop (IOSS)

Ook de regelgeving omtrent de invoer van goederen vanuit derde landen om die nadien te verkopen aan een particulier zullen wijzigen.

Momenteel is er geen BTW verschuldigd wanneer de waarde van de goederen die men invoert onder de 22€ blijft. Dit wordt opgeheven.

 

Daarnaast is er ook een nieuwe regeling in geval een verkoper goederen invoert vanuit een derde land met een maximum waarde van 150€ om deze daarna te verkopen aan een particulier. Op de invoer zal er geen BTW verschuldigd zijn, op de verkoop van de ingevoerde goederen wel maar ook deze BTW kan worden ingediend via het 1 loketsysteem.

 

Als een Belgische onderneming niet werkt via haar eigen webshop maar via een online platform  zoals bv bol.com dan dient zij zich zelf niet aan te trekken van de BTW. Het is dan aan het platform om de formaliteiten daaromtrent te regelen en zich al dan niet in te schrijven op het éénloket systeem. Wel dient te worden benadrukt dat ook in deze gevallen er enkel gebruik kan worden gemaakt van de OSS indien de waarde lager is dan 150€.

 

Besluit

De (I)OSS aangifte is zeker een welgekomen vereenvoudiging. De vraag is wel of alle problemen opgelost kunnen worden.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.