Disable Preloader
advies & nieuws

Deadline 30 september 2019: De wetgeving inzake het UBO-register verplicht de eigenaar van een vennootschap om zich te registreren.

Tegen 30 september 2019 moet iedereen die eigenaar is van een vennootschap zich verplicht registreren in het UBO-register. Het UBO-register staat voor het register van de Ultimate Beneficiary Owner. De wetgever wil duidelijke gegevens verzamelen over de natuurlijke personen die vennootschappen controleren.  In eerste instantie werd het register gekaderd in de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme maar inmiddels is het duidelijk dat de verplichting om de ‘achtermannen’ te registreren in het register ook nuttig kan zijn tegen fiscale fraude.
De nieuwe witwaswet in ons land werd in september 2017 gepubliceerd en is eind oktober 2018 ook officieel in werking getreden.

Eén van de gevolgen daarvan is de verplichte registratie in het UBO – register voor elke Belgische vennootschap, (internationale) vzw of stichting tegen 30 september 2019 van de natuurlijke personen die de touwtjes in handen hebben.

De basisregel is dat een persoon die (on)rechtstreeks eigenaar is van meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap (of stemrechten) een uiteindelijke begunstigde is van die vennootschap.  Bij vzw’s en stichtingen gaat het dan in principe over de leden van de raad van bestuur.

De UBO’s van een vennootschap zijn steeds natuurlijke personen. Dat laatste zorgt ervoor dat het o.m. bij groepsstructuren gecompliceerd kan worden om die personen te identificeren. Bij groepsstructuren moet men alle niveaus doorlopen totdat de eigenaar (UBO) een natuurlijk persoon is.

De vennootschap is verplicht van de ‘ UBO’s ‘ een aantal gegevens door te geven aan de overheid. Deze data zijn onder meer de naam, geboortedatum, verblijfsadres, nationaliteit en de omvang van diens belangen in de vennootschap. De gegevens worden 10 jaar bewaard en dit te rekenen vanaf het einde van de vennootschap.

Voor de registratie kan je in België gebruik maken van de online applicatie, www.myminfinpro.be.

De gegevens van de UBO zijn uiteraard toegankelijk voor de politie en de fiscus. Zij mogen deze gebruiken in het kader van onderzoek naar witwassen, fiscale fraude en financiering van terrorisme.

Ook een burger heeft toegang tot de gegevens maar, rekening houdend met de GDRP regelgeving ( Privacy wetgeving) heeft een burger geen toegang tot het adres en rijksregisternummer.

Gaat het over de UBO van een vzw, dan kan je als burger enkel toegang krijgen als je hiervan duidelijk het belang kan aantonen.

Het is ook mogelijk om als UBO te verzoeken om je data extra af te schermen. Bijvoorbeeld als er vrees is voor afpersing of pesterijen.

Het is heel belangrijk om als bestuurder van een vennootschap tijdig de nodige info te registreren in het UBO -register. Er zijn immers persoonlijke straffen voor de bestuurders verbonden aan het niet-naleven ervan. Bestuurders kunnen zich in het kader van hun bestuurdersaansprakelijkheid verwachten aan een persoonlijke geldboete van € 250 tot € 50.000.

Wij kunnen u helpen bij het vervullen van deze formaliteit.

Neem in elk geval al een kijkje op: https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.