Disable Preloader
advies & nieuws

Het cookiebeleid wordt verstrengd: Geen cookiemuur meer !

De European Data Protection Board (EDPB) heeft de richtlijnen van de Europese cookieregelgeving verstrengd. Het is niet langer toegestaan voor websites om hun content te blokkeren met een zogeheten cookie wall. Dat geeft gebruikers niet de vrijheid om een geïnformeerde keuze te maken.

Cookieregelgeving

Sinds 2018 geldt de ePrivacy richtlijn. Deze richtlijn bepaalt dat website-eigenaren bezoekers vooraf duidelijk moet informeren over welke cookies ze op de computer van bezoekers plaatsen voordat de bezoekers de inhoud van de site lezen. Denk aan marketing cookies, analytische cookies, functionele cookies, tracking cookies, flash cookies en third party cookies. Zie hierover ook onze blog 'Wat is een correct cookiebeleid ?'.

Website-eigenaren zijn niet verplicht om vooraf toestemming te hebben van bezoekers voor alle cookies. In de ePrivacy richtlijn staat dat cookies die weinig of geen inbreuk maken op onze privacy, geen expliciete toestemming vereisen van bezoekers. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om essentiële en sommige functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website of het gebruik ervan vergemakkelijken. Dat geldt niet voor onder meer analytische, tracking en third party cookies. Met deze cookies worden het surfgedrag van gebruikers in kaart gebracht en gerichte advertenties voorgeschoteld.

Cookiemuur

Als je een website bezoekt, verschijnt er meestal een pop-up venster in beeld. Daarin kan de bezoeker lezen dat website gebruik maakt van cookies, al dan niet met een lijst van welke cookies precies en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. In privacyverklaring die steeds op de website raadpleegbaar moet zijn, kunnen bezoekers meer details hierover lezen.  De geïnformeerde bezoekers kunnen dan vervolgens besluiten om al dan niet akkoord te gaan met het gebruik van alle of sommige cookies.

Tot nu toe werd door onze gegevensbeschermingsautoriteit ook aanvaard dat een bezoeker van een website eerst een keuze moest maken over het al dan niet toestaan van alle of sommige cookies, vooraleer kennis te kunnen nemen van de inhoud van de website. Dit is het geval wanneer er een ‘cookiemuur’ wordt opgeworpen op het moment dat men naar een website surft en de bezoeker eerst deze blokkade moet verwijderen vooraleer hij of zij kennis kan krijgen van de content van de website.

De EDPB heeft beslist dat deze praktijk niet meer toegelaten is. In de nieuwste editie van de richtlijnen van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming staat nadrukkelijk dat dit niet mag. “Om op een vrije manier instemming te geven, mag de toegang tot diensten en functionaliteiten geen voorwaarde zijn voor gebruikers om informatie op te slaan, dan wel toegang te verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen”, aldus de EDPB.

De EDPB oordeelt dat dit geen vrije keus is, omdat bezoekers geen keuze wordt voorgeschoteld. Het enige dat ze kunnen doen is namelijk de cookies accepteren.

Verduidelijking – aanscherping regels

Nog in hetzelfde rapport van de EDPB verduidelijkt deze overkoepelende autoriteit de wijze waarop gebruikers toestemming kunnen geven voor cookies. In het verleden werden scroll- of swipe-bewegingen door sommige websites als een manier van toestemming geven geïnterpreteerd. Ook dat mag nu niet meer. Gebruikers moeten immers expliciet instemmen met de voorwaarden op de website. Swipen en scrollen kan ook per ongeluk gaan.

 

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.