Disable Preloader
advies & nieuws

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: onmiddellijke toepassing

Het nieuwe WVV voorziet in een gesplitste overgangsregeling:

  • 1 mei 2019 :                   inwerkingtreding
  • 1 januari 2020 :              onmiddellijke toepassing dwingende bepalingen
  • 1 januari 2024 :              omzetting van rechtswege

Voor ‘nieuwe’ vennootschappen en verenigingen is het WVV vanaf datum inwerkingtreding van toepassing. Een vennootschap is nieuw indien ,voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, haar oprichtingsakte werd neergelegd ná 1 mei 2019 en indien geen rechtspersoonlijkheid werd toegekend, vanaf datum overeenkomst.

Let wel, het nieuwe WVV voorziet ook enkele wijzigingen die onmiddellijk van toepassing zijn op zowel de ‘nieuwe’ als de ‘oude’ vennootschappen en verenigingen:

  • Oprichting openbare elektronische databank waarin gepubliceerde notariële akten vrij te raadplegen zijn: nog niet operationeel
  • Wijziging van werkelijke naar statutaire zetelleer: de vennootschap zal onderworpen zijn aan het vennootschapsrecht van het land waarin haar maatschappelijke zetel gevestigd is
  • De nieuwe geschillenregeling

De nieuwe geschillenregeling is enkel van toepassing op de besloten vennootschappen en niet-genoteerde naamloze vennootschappen en geldt enkel voor rechtsvorderingen die aanhangig werden gemaakt na datum van inwerkingtreding. De volledige regeling kan teruggevonden worden in de artikelen 2:60 – 2:69 van de wet.

De geschillenregeling betreft een procedure die een oplossing kan bieden indien aandeelhouders  van een vennootschap niet mee door één deur kunnen omdat de éné de andere verwijt zaken te hebben gedaan die strijdig zijn met het vennootschapsbelang.[1]  De regeling omvat twee soorten vorderingen:

  • De uittreding: de vordering waarbij een aandeelhouder een andere aandeelhouder verplicht zijn effecten over te nemen
  • De uitsluiting: de vordering waarbij een aandeelhouder de uitsluiting vraagt van een andere aandeelhouder en de overdracht van diens effecten

De vordering dient gesteld te worden bij de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank en de vennootschap dient conform het nieuwe WVV mee te worden gedagvaard als partij in de procedure.

De vordering tot uittreding kan door iedere aandeelhouder gesteld worden, dit is niet zo bij de vordering tot uitsluiting. Om een vordering tot uitsluiting te stellen moeten:

Bij de BV: de eisende aandeelhouder of aandeelhouders gezamenlijk effecten bezitten die minstens 30% van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten vertegenwoordigen of waaraan minstens 30% van de winstrechten verbonden zijn.

Bij de NV: de eisende aandeelhouder of aandeelhouders gezamenlijk effecten bezitten die minstens 30% van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten vertegenwoordigen of aandelen bezitten die een  nominale waarde of fractiewaarde van 30% van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. [2]

Er werd daarnaast ook voorzien in een wijziging van de bevoegdheden van de rechter, die thans bij uitbreiding kan oordelen over alle geschillen die met de uitsluiting of uittreding verband houden. Zo kan in dezelfde procedure ook de ontbinding van de vennootschap gevorderd worden.

[1] Onder meer het maken van een grove fout, het handelen in strijd met het vennootschapsbelang, onoverkomelijke slechte relatie met overige aandeelhouders, …

[2] Effecten: aandelen, winstbewijzen, en effecten en contractuele rechten die recht geven op de verwerving van dergelijke effecten

 

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.