Disable Preloader
advies & nieuws

Is een bestuurder een onderneming?

Het Wetboek Economisch Recht kwalificeert als onderneming:

  • iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
  • iedere rechtspersoon;
  • en iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

De wetgever voorziet ook in een aantal uitzonderingen m.n. publiekrechtelijke rechtspersonen, de overheid zelf, en verenigingen zonder uitkeringsoogmerk.

Voor cassatie 18 maart 2022

Een natuurlijke persoon-bestuurder van een vennootschap oefent een zelfstandige beroepsactiviteit uit en werd door rechtspraak en rechtsleer beschouwd als een ondernemer die failliet kon worden verklaard.

Na cassatie 18 maart 2022  

Hof voegt een bijkomende voorwaarde toe aan het ondernemingsbegrip. Het Hof overweegt namelijk dat een natuurlijke persoon slechts een onderneming is: “Wanneer hij een organisatie vormt die bestaat uit een geheel van materiële, financiële of menselijke middelen met het oog op de zelfstandige uitoefening van de beroepsactiviteit.”

Een bestuurder die geen eigen organisatie vormt, zou dus geen onderneming zijn en is dus niet vatbaar voor faillietverklaring.  Hoe dit begrip moet ingevuld worden is onduidelijk.

Commentaar

Deze extra voorwaarde vindt ook geen bevestiging in andere wetgeving.   In de wetgeving met betrekking tot de inschrijvingsplicht in de KBO en de boekhoudkundige verplichtingen van de ondernemer, wordt de bestuurder, die van deze verplichtingen wordt uitgesloten, wel als ondernemer beschouwd.

Ook de Raad van State oordeelt dat een bestuurder een onderneming is aangezien hij zijn mandaat beroepsmatig uitoefent en niet in ondergeschikt verband.

Een bestuurder zal ook steeds, behoudens bewijs van het tegendeel, onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandige onderworpen zijn.

Hoewel we in de praktijk moeten rekening houden met deze cassatierechtspraak, is hierover nog het laatste woord niet gezegd. e De cassatierechtspraak lijkt vooral een reactie tegen het veelvuldig gebruik van de kwijtscheldingsregels voor ondernemingen-natuurlijke personen door bestuurders die geen ondernemingsrisico nemen.   Het is echter de vraag of een vage omschrijving van het begrip onderneming (een organisatie vormt die bestaat uit een geheel van materiële, financiële of menselijke middelen met het oog op de zelfstandige uitoefening van de beroepsactiviteit) zoals wordt voorgesteld door het Hof van Cassatie een oplossing biedt. Het is aan de wetgever om in te grijpen als hij dit noodzakelijk acht.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.