Disable Preloader
advies & nieuws

Is een functioneel e-mailadres een persoonsgegeven?

Volgens het AVG is er sprake van persoonsgegevens als de gegevens in principe betrekking hebben op een natuurlijke persoon. Gegevens hebben alleen betrekking op een natuurlijke persoon wanneer deze geïdentificeerd is of identificeerbaar is. Een persoon is geïdentificeerd wanneer deze uniek van alle andere personen binnen een groep te onderscheiden is. Een persoon is identificeerbaar wanneer deze nog niet geïdentificeerd is, maar dit zonder onevenredige inspanning wel mogelijk is. 

De Geschillenkamer van de gegevensbeschermingsautoriteit heeft meermaals bevestigd dat een e-mailadres met daarin de betrokkene zijn/haar voor- en familienaam, i.e. directe identificatoren, een persoonsgegeven in de zin van artikel 4, 1) AVG uitmaakt.

Wat nu met een functioneel e-mailadres. Het e-mailadres is aldus gekoppeld aan een dienst en niet aan een persoon. De vraag rijst of dergelijk functioneel e-mailadres ook een persoonsgegeven kan uitmaken op basis van indirecte identificatoren.

In haar beslissing van 3 april 2023 heeft de Geschillenkamer bevestigd dat een functioneel e-mailadres ook een persoonsgegeven kan zijn indien dat e-mailadres enkel door één persoon wordt gebruikt en dat dit ook geweten is door de gebruikers/geadresseerden van het emailadres. 

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiële en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiële en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.