Disable Preloader
advies & nieuws

Kan een schadevergoeding gefactureerd worden en zo ja, is dit met of zonder BTW?

BTW-regeling 

In principe zijn schadevergoedingen vrijgesteld van BTW gezien men er van uitgaat dat tegenover de schadevergoeding geen belastbaar feit staat ofwel geen geleverde prestatie. De vergoeding wordt namelijk gevorderd omdat een partij, door een fout te begaan, schade heeft veroorzaakt. Dit is dezelfde redenering die geldt voor onder meer herinneringskosten, vertragingsboetes, … waarop eveneens geen BTW kan worden aangerekend. 

Er zijn echter gevallen waarin er wel BTW kan worden aangerekend op een schadevergoeding. 

Het Hof van Justitie heeft in twee zaken geoordeeld dat er BTW kon worden aangerekend op de gevraagde schadevergoeding. Beide zaken hadden betrekking op contractueel bepaalde verbrekingsvergoedingen bij Telecomoperatoren. Uit de beoordeling kan worden afgeleid dat BTW kan worden aangerekend op een verbrekingsvergoeding indien de vergoeding contractueel, aan de hand van bepaalde criteria, forfaitair bepaald wordt en waarbij minstens de schade wordt gedekt van de partij die niet verbroken heeft. 

Gezien de mogelijkheid tot het aanrekenen van BTW tot op heden nog niet wettelijk bepaald werd, blijft het aangewezen om de BTW-regeling uitdrukkelijk op te nemen in de algemene voorwaarden.  

Facturatie 

U kan een schadevergoeding aanrekenen middels een factuur. Het is hierbij wel van belang dat u duidelijk omschrijft dat het aangerekende bedrag een schadevergoeding betreft. Indien u geen BTW kan aanrekenen op de schadevergoeding moet op de factuur ook uitdrukkelijk vermeld worden dat het aangerekende bedrag vrijgesteld is van BTW. 

Indien de vermeldingen foutief worden weergegeven kan de schuldenaar een creditnota eisen. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat bij de aanrekening van een schadevergoeding dewelke niet contractueel bepaald werd, het stilzwijgen van de schuldenaar niet beschouwd kan worden als een aanvaarding van de factuur of zijn/haar aansprakelijkheid voor de schade. Net zoals bij de BTW-regeling kan het ook hier van belang zijn een bepaling op te nemen in uw algemene voorwaarden waarin duidelijk wordt gesteld dat bij gebreke aan een tijdig protest, het stilzwijgen zal beschouwd worden als een aanvaarding van de aansprakelijkheid én de aangerekende schadevergoeding.  

Boekhoudkundig 

Goed om weten: 

Een betaalde schadevergoeding is aftrekbaar als beroepskost indien de schadevergoeding beroepsgerelateerd is. 

Een ontvangen schadevergoeding zal belast worden als beroepsinkomen indien de schadevergoeding beroepsgerelateerd is. 

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.