Disable Preloader
advies & nieuws

UPDATE COVID-19 maatregelen ten behoeve van uw onderneming

Tijdelijke werkloosheid

De maatregel i.v.m. tijdelijke werkloosheid wordt versoepeld. Er wordt nu geen onderscheid meer gemaakt tussen volledige en gedeeltelijke sluiting van de onderneming. Daarnaast verdwijnt ook het onderscheid tussen economisch werkloos en werkloos door overmacht.

Er wordt nu algemeen gesproken van ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’. De werkgever dient 1 formulier in te vullen zonder motivering.

Er is ook gesleuteld aan de uitkering. Bovenop de standaard 70% uitkering van het geplafonneerd loon (2.754,76 euro) wordt er voorzien in een dagvergoeding van 5,63 euro per dag.

Uitbereiding tegemoetkomingen FOD en RSZ

1° Uitstel van betaling BTW, Bedrijfsvoorheffing en Vennootschapsbelasting

- Bovenop de mogelijkheid om afbetalingsplan te krijgen voor de BTW, Bedrijfsvoorheffing en Vennootschapsbelasting voor de eerste 2 kwartalen van 2020, is er nu beslist dat:

De betalingstermijnen voor de BTW en de bedrijfsvoorheffing, rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting zijn met 2 maanden verlengd. Logischerwijze worden hierop geen boetes of nalatigheidsinteresten aangerekend. Voor wie dit niet afdoende zou zijn, kan met de FOD Financiën nog steeds een bijkomend afbetalingsplan overeenkomen. Dit betalingsuitstel is ook van toepassing op de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en personenbelasting. De steunmaatregelen worden niet toegekend aan bedrijven die voorafgaand aan de Coronacrisis al structurele betalingsproblemen hadden. De steunmaatregelen worden ingetrokken wanneer het afbetalingsplan niet worden nageleefd of wanneer een collectieve insolventieprocedure wordt opgestart. 

Er wordt ook uitstel verleend voor de aangifte BTW, vennootschapsbelasting, voorafbetaling belastingen, klantenlistings,....

2° Bijkomend steunmaatregel betaling RSZ - bijdragen tot 15 december 2020.

Ondernemingen krijgen een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen een automatisch uitstel (getroffen door de opgelegde sluiting van de federale overheid) en een uitstel na voorafgaande aangifte (de ondernemingen die moeten sluiten ingevolge de de sanitaire maatregelen). 

De maatregel heeft betrekking op: 

  • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
  • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
  • het derde voorschot voor het 1kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
  • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
  • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 betaald moet worden;
  • de voorschotten voor het 2kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
  • het saldo van het 2kwartaal (te betalen op 31/07/2020).

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020.

De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft wel van kracht !

Uitstel betaling van bancaire leningen en kredieten

De financiële sector zal alle levensvatbare bedrijven en zelfstandigen (die levensvatbaar waren vóór de uitbraak van de coronacrisis)  uitstel van van betaling verlenen van alle vervaldagen, betalingen van intrest van vandaag tot 30 september. 

Daarnaast zal de overheid een garantie/ waarborg verschaffen voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden. 

Het totale bedrag van de waarborgen bedraagt maximaal 50 miljard euro. 

Twee kantekeningen: Wie gaat bepalen welke bedrijven vóór de coronacrisis levensvatbaar waren?  Welke bedrijven  die in moeilijkheden verkeren door de coronacrisis kunnen een krediet van een aanzienlijk bedrag n 12 maanden terugbetalen?  Het lijkt erop dat de maatregel geschreven is op maat van de grote bedrijven. Voor de kleine KMO wordt dit heel moeilijk.

Verkeersbelasting

De Vlaamse regering heeft beslist om de inning van de verkeersbelasting voor bedrijven met vier maanden uit te stellen.

Reis- en evenementensector

Zoals verwacht krijgen de reis- en evenementensector momenteel zware klappen te verduren. Om de continuïteit van dergelijke ondernemingen zoveel mogelijk te garanderen voorziet de overheid volgende maatregelen:

1) In de reissector komt de overheid tussen bij geannuleerde pakketreizen. De reisorganisator wordt tijdelijk ontslaan van zijn verplichting om de reiziger terug te betalen. Hieraan is echter wel één voorwaarde verbonden namelijk dat de organisator ter compensatie een voucher geeft gelijkwaardig aan de geannuleerde pakketreis met een minimumgeldigheidsduur van 1 jaar.

2) Deze lijn wordt ook toegepast in de evenementensector. Er wordt voorzien in een terugbetalingsuitstel indien het evenement op een later moment zal plaatsvinden, tenzij de consument kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid zal zijn om het evenement op een later bepaald tijdstip bij te wonen.

Als het evenement daarentegen niet op een later tijdstip wordt gezet dan wordt er voorzien in een afbetalingsplan.

Uitbreiding Corona- hinderpremie

Restaurants en frituren die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal komen nu ook in aanmerking voor een éénmalige premie van 4.000 euro en na 4 april 2020 krijgen zij een bedrag van 160 euro/dag.

Water- en Energiefactuur

De Vlaamse regering neemt één maand de water- en energiefactuur over van wie technisch werkloos is. Daarvoor maakt de regering per 100.000 technisch werklozen 20 miljoen euro vrij. Het volstaat daarvoor dat één gezinslid technisch werkloos is. Water, gas en elektriciteit mogen in de periode van de maatregelen niet worden afgesloten.

 

Als partner van ondernemingen zal Blienberg Advocaten op regelmatige basis een update geven van de steunmaatregelen ten behoeve van uw onderneming.

 

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.