Disable Preloader
advies & nieuws

Vennootschappen die hun jaarrekening niet tijdig neerleggen, kunnen gerechtelijk ontbonden worden.

Naar een doeltreffende ontbindingsprocedure

De Wet van 17 mei 2017 voorziet in een doeltreffendere ontbindingsprocedure voor vennootschappen die niet langer actief zijn of waarvan de zetel fictief is.

Voortaan kan de rechtbank op verzoek van elke belanghebbende of van het openbaar ministerie, dan wel na mededeling door de kamer voor handelsonderzoeken, de ontbinding uitspreken van een vennootschap die haar verplichting om haar jaarrekening neer te leggen, niet is nagekomen.

 

Vordering tot ontbinding na een termijn van 7 maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het boekjaar.

De vordering tot ontbinding door een belanghebbende of het openbaar ministerie kan pas worden opgestart na het verstrijken van een termijn van 7 maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het boekjaar. De vordering wordt ingesteld tegen de vennootschap.

De rechtbank kent een regularisatietermijn toe van minimaal 3 maanden en verwijst het dossier voor opvolging naar de kamer van handelsonderzoeken. Na afloop van de regularisatietermijn, doet de rechtbank uitspraak.

 

Wat als de vordering aanhangig wordt gemaakt.

Indien de vordering aanhangig wordt gemaakt door de kamer van handelsonderzoeken, kan de rechtbank hetzij een regularisatietermijn toekennen, hetzij direct de ontbinding uitspreken indien (1) de vennootschap ambtshalve geschrapt is, (2) zij, ondanks 2 oproepingen met 30 dagen tussentijd, niet voor de kamer van handelsonderzoeken is verschenen (3) de bestuurders of de zaakvoerders niet over de vereiste beroepsbekwaamheid beschikken die voor de uitoefening van de activiteiten van e vennootschap verplicht zijn.

De vordering tot ontbinding kan niet worden uitgesproken zolang de procedure gerechtelijke reorganisatie ( WCO) loopt.

De wet van 17 mei 2017 voorziet ook dat bij gerechtelijke ontbinding de bestuurders of zaakvoerders moeten meewerken met de gerechtelijke vereffenaar. Deze laatste verifieert de boekhouding en de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de gerechtelijke ontbinding.

De vereffenaar krijgt meer bevoegdheden en meer slagkracht dewelke te vergelijken zijn met deze van een curator.

Indien de zaakvoerder of bestuurder niet meewerkt met de gerechtelijk vereffenaar, riskeert hij eveneens een beroepsverbod.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.