Disable Preloader
advies & nieuws

Corona-lening door PMV

Zoals iedereen wellicht al weet, zal de economische impact van de coronacrisis groot zijn. PMV wil hierin zoveel mogelijk tegemoetkomen door het inzetten van financiële hulpmiddelen. De nieuwe achtergestelde corona-lening op 3 jaar is de meest recente financiële tegemoetkoming die werd gerealiseerd door het PMV-Z. Naast de overbruggingskredieten op korte termijn die voorzien zijn vanuit de federale regering, vormt deze lening een financiële buffer op middellange termijn.

Het doel van deze achtergestelde lening is om hulp te bieden aan start-ups en scale-ups, maar ook de meer gevorderde bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis komen hiervoor in aanmerking. 

Het begrip ‘achtergestelde lening’

Het gaat niet over een  ‘gewone lening’.  Een achtergestelde lening is een kredietvorm waarbij de kredietgever in geval van faillissement van de kredietnemer pas wordt uitbetaald nadat de andere schuldeisers betaald zijn.

Ter illustratie:

Indien een particulier een  hypothecaire lening verstrekt aan een onderneming dan is deze persoon bij faillissement bevoorrecht op de opbrengst van het onroerend goed waarop de hypotheek betrekking heeft en dit vóór elke andere schuldeiser.

Indien diezelfde particulier een achtergestelde lening zou verstrekken dan zou deze persoon, ingeval van onvermogen van de onderneming, zijn of haar lening pas kunnen innen nadat alle andere schuldeisers betaald zijn.

Aangezien hier een groot risico mee gepaard gaat voor de kredietgever wordt aan een achtergestelde lening een hogere rentevoet gekoppeld. Bovendien zal heel dikwijls een persoonlijke borgstelling worden gevraagd.

Inzoomen op het persoonlijk toepassingsgebied

PMV geeft een opsomming van bedrijven die in aanmerking komen om een aanspraak te maken op de achtergestelde lening op 3 jaar:

  • De ondernemingen die intrinsiek gezond en levensvatbaar zijn, maar door de coronacrisis geconfronteerd worden of zullen worden met een financiële ademnood;
  • Bedrijven die geen ‘onderneming in moeilijkheden’ zijn;
  • Bedrijven met een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van hun totale personeelsbestand op het einde van 2019 (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid), of die zich er toe engageren om op zeer korte termijn terug naar een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van hun totale personeelsbestand op het einde van 2019 (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid) over te gaan, of die minstens 50% van hun totale aantal werknemers uit het systeem van tijdelijke werkloosheid halen en terug aan het werk zetten.
  • Bedrijven zonder achterstallen op hun lopende kredieten of bij de belastingen, BTW of sociale zekerheidsbijdragen aan het begin van de Coronacrisis;
  • Voor bedrijven met (bancaire) kredieten: engagement van de banken om aan boord te blijven van bestaande bancaire kredieten en andere kredieten niet op te zeggen of door uitstel van kapitaalaflossingen op lopende financieringen.

Kenmerken Corona-lening

De lening wordt verstrekt voor een minimumbedrag van 25.000 euro tot maximum 2 miljoen euro met een looptijd van 3 jaar. Het bedrag moet volledig in één keer worden opgenomen.

Voor de terugbetaling moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de startups/scaleups en de Kmo’s/zelfstandigen.

Bij startups mag de volledige terugbetaling uiterlijk worden voldaan op de vervaldag.

Bij Kmo’s en zelfstandigen is de terugbetaling iets minder soepel. In de eerste 24 maanden moet er geen kapitaal worden terugbetaald. Vanaf dan moet er maandelijks, driemaandelijks of zesmaandelijks kapitaal worden afgelost.

De interestvoet bedraagt voor de startups jaarlijks 5%. Dit bedrag kan ook integraal worden betaald op de vervaldag. Ook Kmo’s en zelfstandigen kunnen genieten van de uitgestelde interest. Voor hen bedraagt de interestvoet 4,5%.

Het is belangrijk op te merken dat de Corona-lening niet verenigbaar is met de compensatie- en hinderpremie. Ondernemingen die na het ontvangen van zo’n premie toch nog beroep willen doen op de lening zullen de premies moeten terugbetalen.

Doel van deze maatregel

Het voordeel van de achtergestelde lening is tweeledig. Enerzijds wordt er voorzien in een directe financiële stimulans voor de onderneming en anderzijds worden zo ook andere (gewone) kredietverstrekkers aangetrokken. De positie van de gewone kredietverstrekker wordt namelijk verstrekt aangezien zij vóór de achtergestelde kredietverstrekker zal worden uitbetaald.

De Vlaamse Regering strekt 250 miljoen euro uit voor deze Corona-lening in de hoop dat banken op die manier warm gemaakt zullen worden door het achtergesteld karakter van die Corona-lening om bijkomend te financieren.

Het is nog niet mogelijk om de Corona-lening aan te vragen. Dit zal pas kunnen vanaf 15 november 2020.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.