Disable Preloader
advies & nieuws

Een nieuwe taak voor de bemiddelaar ! Met de nieuwe insolventiewetgeving trekt de wetgever de kaart van de preventie..

De insolventiewetgeving maakt van 1 mei 2018 af deel uit van het Wetboek Economisch Recht.

De wetgever heeft bewust gekozen om veel meer de kaart te trekken van de preventie.

De aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar

Een onderneming in moeilijkheden kan aan de rechtbank vragen dat een ondernemingsbemiddelaar wordt aangesteld. Dit kan gebeuren voorafgaand aan elke WCO -procedure met als doel het bereiken van een minnelijk akkoord met 2 of meer schuldeisers en/of andere belanghebbenden. Een ondernemingsbemiddelaar kan ook aangesteld worden tijdens een WCO – procedure indien de ondernemer een minnelijk akkoord wil bereiken met haar schuldeisers. De aanstelling van de ondernemingsbemiddelaar gebeurt in raadkamer en wordt niet bekendgemaakt. Deze beschikking bepaalt de inhoud en de duur van de bemiddelingsopdracht.
 

Taak van een ondernemingsbemiddelaar

Een inhoud van een akkoord moet steeds verantwoord zijn met het oog op het redden van de onderneming. Het akkoord kan bij de rechtbank worden ingediend zonder dat het aan andere dan de betrokken partijen bekend wordt gemaakt. De partijen kunnen er ook voor kiezen dat het akkoord wordt gehomologeerd door de rechtbank zodat de inhoud van het vonnis kan afgedwongen worden. De nieuwe insolventiewetgeving bepaalt ook uitdrukken dat partijen noch de bemiddelaar, tenzij kwade trouw kan worden aangetoond, aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de inhoud of de gevolgen van het akkoord indien achteraf blijkt dat de maatregelen niet hebben bijgedragen tot de continuïteit van de onderneming. De erelonen van de ondernemingsbemiddelaar zijn bevoorrecht bij een eventueel faillissement.
 
De insolventiewetgeving maakt van 1 mei 2018 af deel uit van het Wetboek Economisch recht. De wetgever heeft bewust gekozen om veel meer de kaart te trekken van de preventie.
Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.