Disable Preloader
advies & nieuws

Het voorbereidend akkoord en andere tijdelijke versoepelingen in het insolventierecht!

Inleiding

In een eerdere blog over het einde van het faillissementsmoratorium hebben we het al kort gehad over de aankondiging van de regering omtrent bepaalde hervormingen in het insolventierecht ten voordele van ondernemingen.

De Kamer heeft recent verschillende maatregelen gestemd, waarvan er 3 uit springen.

3 maatregelen

Allereerst wordt de toegang tot een gerechtelijke reorganisatieprocedure vergemakkelijkt. In die zin dat de verplichting tot onmiddellijke neerlegging van bepaalde stukken bij het verzoekschrift voortaan soepeler wordt ingevuld. De onderneming zal bepaalde stukken later kunnen neerleggen of dient bepaalde stukken zelfs helemaal niet in te dienen.  Concreet betekent dit dat de documenten waarvoor de tussenkomst van de externe cijferberoeper nodig is, zijnde (1) de boekhoudkundige staat van activa en passiva en de resultatenrekening die geen 3 maanden oud mag zijn, (2) de liquiditeitsprognose voor de periode dat men de opschorting van betaling aanvraagt en (3) de volledige lijst van schuldeisers met vermelding van hun voorrechten of zekerheden niet samen met het verzoekschrift moeten neergelegd worden, hetzelfde geldt voor de toekomstplannen evenals het bewijs dat de werknemers verwittigd zijn van de opstart van de procedure gerechtelijke reorganisatie.

Met deze versoepeling gaan we tijdelijke grosso modo terug naar de wettelijke regeling die bestond vóór de zomer van 2013.

Daarnaast is er het gloednieuwe ‘voorbereidend akkoord’ oftewel ‘pre-packaged insolvency’. De opzet van dit voorbereidend akkoord bestaat erin om, in een informeel kader, af te toetsen of er een mogelijkheid is om tot een minnelijk of collectief akkoord te komen. De schuldenaar vraagt aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank een gerechtsmandataris aan te stellen. De gerechtsmandataris zal de schuldenaar bijstaan om hetzij tot minnelijke akkoorden te komen met de schuldeisers, hetzij een reorganisatieplan op te stellen.

De opstart van deze procedure wordt niet bekend gemaakt. In afwachting van het afronden een minnelijk akkoord met de schuldeisers, hetzij het opstellen van een reorganisatieplan kunnen kwaadmoedige schuldeisers kunnen ‘onder druk worden gezet’ met bepaalde voorwaarden binnen een termijn van 4 maanden onder de vorm van een procedure op tegenspraak.

Wanneer het duidelijk is dat er een minnelijk/collectief akkoord kan worden bereikt, kan er vlot worden overgeschakeld naar een formele gerechtelijke reorganisatie. Pas op dat moment is de schuldenaar officieel beschermd door de rechtbank en pas dan zijn de uitvoeringsrechten van alle schuldeisers opgeschort. Gelet op reeds gedane voorbereidend werk zal die procedure sneller kunnen doorlopen worden.

Tot slot komt er een fiscale gelijke behandeling voor waardeverminderingen en voorzieningen op schuldvorderingen bij om het even welke insolventieprocedure.  De waardevermindering en voorzieningen worden vrijgesteld gedurende de belastbare tijdperken tot de volledige tenuitvoerlegging van het reorganisatieplan of van het minnelijke akkoord of tot het afsluiten van de procedure. 

Geldigheidsduur

Een groot deel van de nieuwe maatregelen zal in werking treden op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u hiervan op de hoogte. Momenteel is bepaald dat de nieuwe maatregel met betrekking tot het voorbereidend akkoord slechts tot 30 juni 2021 geldig is. De geldigheidsduur kan echter wel verlengd worden bij Koninklijk Besluit.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.