Disable Preloader
advies & nieuws

Wat met een huurder die na de opzegging van de overeenkomst het pand blijft betrekken?

Het is zeker niet ondenkbaar dat de huurder na de opzegging van de overeenkomst door de verhuurder nog geen nieuw pand heeft gevonden of dat er nog verbouwingen gaande zijn aan het nieuwe pand, hetgeen in deze corona-tijden zeker kan voorvallen. De vraag is of men als huurder in dergelijk geval beroep kan doen op de verlenging van de overeenkomst.

Verlenging mogelijk?

De huurder kan verzoeken om de huurovereenkomst te verlengen indien zij het bewijs van buitengewone omstandigheden kan voorleggen. Onder die buitengewone omstandigheden vallen omstandigheden die ervoor zorgen dat de huurder in de quasi onmogelijkheid is om te verhuizen dan wel een nieuwe woning te zoeken door bv. zwangerschap, leeftijd, ziekte maar ook door redenen zoals vertraging in verbouwingen.

Formele vereisten

Naast de vereiste van de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden moet de huurder het pand wel betrekken als zijn hoofdverblijfplaats.

Vervolgens dient het verzoek tot verlenging formeel te worden aangevraagd. De manier waarop verschilt naargelang de huurovereenkomst dateert van voor of na 1 januari 2019.

Indien de huurovereenkomst dateert van vóór 1 januari 2019 dan kan de aanvraag enkel via aangetekend schrijven gebeuren.  Huurovereenkomsten die na deze datum zijn afgesloten kunnen via aangetekend schrijven, via ontvangstbewijs of via een gerechtsdeurwaardersexploot, worden verlengd. Indien de huurder deze formaliteit niet respecteert dan is de aanvraag nietig. 

Belangrijk om te vermelden is dat het verzoek tot verlenging uiterlijk één maand voor de vervaldatum van de huurovereenkomst dient te worden aangevraagd.

Welke stappen dient u als huurder te ondernemen?

Indien er een akkoord tot verlenging is met de verhuurder dan wordt er best een addendum gehecht aan de overeenkomst waarin ten eerste duidelijk wordt aangegeven dat het om een verlenging van de huur gaat en niet om een huurvernieuwing. Ten tweede neemt u de voorwaarden  - met name de duur en de prijs - van de verlenging op en tot slot de buitengewone omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de verlenging.

Indien er geen akkoord is – dit kan bv. te wijten zijn aan het feit dat de huurder niet correct betaalde of dat de verhuurder al andere plannen met het pand had – dan kan u zich als huurder nog tot de vrederechter wenden. De vrederechter zal dan al dan niet beslissen tot verlenging en tegelijk ook de modaliteiten van de verlenging uitspreken.

De huurovereenkomst kan maximaal tweemaal worden verlengd. Vaak zal de huurprijs ook worden aangepast zodoende de verhuurder gecompenseerd wordt voor het ‘ongemak’ van de verlenging.

Soepeler regime door Corona

Door de corona-pandemie is het een stuk minder evident om panden te gaan bezichtigen. Vandaar dat men de formele vereisten wat heeft versoepeld wanneer het gehuurde pand in een rode zone ligt of de huurder zou verhuizen naar een rode zone. In die gevallen kan de aanvraag tot verlenging gewoon per mail gebeuren.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.