advies & nieuws

De Vennootschapsvormen van het WVV

Vereenvoudiging en flexibilisering

Blienberg Advocaten zet graag nog even de vennootschapsvormen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) op een rijtje voor u.

De grote uitgangspunten van het WVV zijn enerzijds vereenvoudiging en anderzijds flexibilisering. Vereenvoudiging verwijst naar het feit dat regels in het WVV eenvoudig en kant-en-klaar zijn. De flexibilisering omvat de vrijheid om elke vennootschap aan te passen naar haar specifieke behoeftes.

Lees meer
Executierechter versus. bodemrechter

De beslagrechter – dewelke deel uitmaakt van de rechtbank van eerste aanleg - is bevoegd voor alle vorderingen inzake de bewarende beslagen en middelen van tenuitvoerlegging oftewel executiemaatregelen genaamd.

Lees meer
De curator is niet meer helderziend dan de schuldeiser…

Wanneer je als ondernemer geconfronteerd wordt met het faillissement van een klant, dan is de kans reëel dat je openstaande facturen nooit – volledig – zullen betaald worden. Echter is het boekhoudkundig zo dat van zodra je een factuur uitschrijft, je de factuur moet opnemen in je boekhouding en ze bijgevolg deel uitmaakt van je omzet.

Lees meer
Lot van lopende overeenkomsten bij een faillissement.

Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator. Uitvoering in natura kan niet lastens het faillissement gevorderd worden.

Lees meer
GDPR: Het hergebruik van uw profielfoto op facebook door derden: toegelaten of niet?

Op 30 juni 2020 besliste de geschillenkamer van de gegevensbeschermingsautoriteit dat de sportrechtbank de profielfoto van een persoon mocht hergebruiken om de organisatoren van een sportmanifestatie te verwittigen dat het een persoon (de klager) niet meer toegelaten was trainingen, kampioenschappen of enige andere wedstrijd bij te wonen.

Lees meer