Expertises

Marktpraktijken / con- sumentenbescherming

Op initiatief van Europa is in het Wetboek Economische Recht (Boek VI WER) een gedetailleerde regelgeving ingevoerd die:

  • De consumenten beschermt tegen de ondernemers. De ondernemers zijn verplicht bijzondere regels opgesteld ter bescherming van de consument, na te leven bijvoorbeeld op het prijsbeleid, solden, verkoop met verlies, koppelverkoop, herroepingstermijnen, garanties, reclame, contractuele bepalingen, precontractuele informatie… 
  • De ondernemingen verplicht zich aan bepaalde regels te houden bij hun onderlinge omgang. Deze regelgeving wordt kracht bijgezet door de invoering van de Wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen.

 

In toepassing van deze wetgeving helpt het Blienberg Team helpt u graag pro- actief verder bij o.m.

  • Het opstellen van algemene voorwaarden
  • Het controleren van bestaande of op stapel staande overeenkomsten op onrechtmatige bedingen
  • Het nazicht van reclame -acties of prijsbepaling 

Daarnaast zijn wij ook ervaren in het voeren van procedures ter verdediging van uw belangen:

  • Vordering tot staking
  • Afdwingen algemene voorwaarden
  • Contractuele geschillen
  • Pre-contractuele aansprakelijkheid

Hier vindt u onze contactgegevens. U kan steeds telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen naar advocaten@blienberg.com. U kan ook altijd uw vraag stellen via ASK2LEGAL