GDPR

Wat is een correct Cookiebeleid ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die je computer en mobiele apparaten in het geheugen opslaan. Elke website of webshop gebruikt onvermijdelijk cookies.  Er zijn essentiële cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren maar er zijn ook cookies die doelbewust gebruikt worden om bijvoorbeeld om persoonlijke voorkeuren van bezoekers in kaart te brengen, surfgedrag te registreren om op die manier de website te kunnen verbeteren en gerichter aan marketing te kunnen doen.

Deze cookies zijn persoonsgegevens, ze zijn in staat om personen online te identificeren aan de hand van een uniek IP adres.  Dit is ook het geval wanneer de gegevens anoniem worden verwerkt.

En als het om persoonsgegevens van Europese burgers gaat, moet de GDPR - de wetgeving die de privacy van Europese burgers wil beschermen, gerespecteerd worden (art. 30 GDPR)

Hoe wordt de gegevensbeschermingswetgeving gerespecteerd?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die je computer en mobiele apparaten in het geheugen opslaan. Elke website of webshop gebruikt onvermijdelijk cookies.  Er zijn essentiële cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren maar er zijn ook cookies die doelbewust gebruikt worden om bijvoorbeeld om persoonlijke voorkeuren van bezoekers in kaart te brengen, surfgedrag te registreren om op die manier de website te kunnen verbeteren en gerichter aan marketing te kunnen doen.

Deze cookies zijn persoonsgegevens, ze zijn in staat om personen online te identificeren aan de hand van een uniek IP adres.  Dit is ook het geval wanneer de gegevens anoniem worden verwerkt.

En als het om persoonsgegevens van Europese burgers gaat, moet de GDPR - de wetgeving die de privacy van Europese burgers wil beschermen, gerespecteerd worden (art. 30 GDPR)

Hoe wordt de gegevensbeschermingswetgeving gerespecteerd?

Lees meer
GDPR: Het gebruik van de Facebook-plugins, zoals de ‘Vind ik leuk’-knop, op uw website, brengt meer verantwoordelijkheden mee dan u denkt !

De zaak werd aangespannen door een consumentenvereniging tegen een kledingwinkel die de Facebook ‘Vind ik leuk’-knop op haar website gebruikte. De kledingwinkel gebruikte een dergelijke knop op haar website die een verbinding maakte tussen de website en Facebook. Belangrijker nog is dat van elke bezoeker van de website het IP-adres en de browserstring automatisch naar Facebook werden doorgestuurd. Het Hof van Justitie oordeelde dat Facebook en de beheerder van de website samen als verwerkingsverantwoordelijke moeten beschouwd worden. 

Lees meer
GDPR: Leef bij de plaatsing van bewakingscamera’s naast de camerawetgeving ook de GDPR na.

Een verhuurder van studentenkamers plaatste een bewakingscamera in de gemeenschappelijke keuken.  Volgens hem was dit nodig omdat er veel klachten waren van vandalisme door de studenten en hun bezoekers.De Gegevensbeschermingsautoriteit besliste echter dat de camera’s in elk geval moesten verwijderd worden aangezien ze op een disproportionele wijze inbreuk maakten op de privacy van de kotbewoners die niet de keuze hebben om al dan niet gebruik te maken van de ruimte.

Lees meer
Het meedelen van persoonsgegevens per email in cc. ipv bcc schendt de regels van de GDPR. (Gegevensbeschermingsautoriteit van 2 april 2019)

Het meedelen van persoonsgegevens per email in cc. ipv bcc schendt de regels van de GDPR. 

De klager richtte zich  tot de gegevensbeschermingsautoriteit omdat een leverancier van hem het cc-veld had gebruikt om een globale e-mail inzake de toepassing van het gereduceerd BTW -tarief van 6% te verzenden ipv het bcc veld waardoor alle geadresseerden de e-maildata van alle geadresseerden kon raadplegen.

Lees meer
GDPR: Berisping wegens het niet verlenen van inzage naar aanleiding van intrekking van benoeming

In deze zaak werd de FOD Volksgezondheid aangeklaagd omdat ze niet antwoordde op de vraag van de klager waarom hem de functie van plaatsvervangend lid van de geneeskundige commissie van de provincie Limburg werd ontnomen. De klager verstuurde zijn verzoek tot inzage aan de FOD Volksgezondheid zowel per aangetekend schrijven, gewone post als per e-mail, maar hij kreeg geen reactie, zelfs niet na een bevel aan de verweerder van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Lees meer