Disable Preloader
GDPR

GDPR: Leef bij de plaatsing van bewakingscamera’s naast de camerawetgeving ook de GDPR na.

Feiten 

Een verhuurder van studentenkamers plaatste een bewakingscamera in de gemeenschappelijke keuken.  Volgens hem was dit nodig omdat er veel klachten waren van vandalisme door de studenten en hun bezoekers.  Een huurder was niet akkoord en diende een klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De huurder was van oordeel dat dergelijke camera een disproportionele inbreuk op haar privacy uitmaakt.

Beslissing

Partijen hebben conclusies uitgewisseld en de verhuurder argumenteerde dat hij de camera’s zou geplaatst hebben op een dag dat niemand aanwezig was en/of mocht zijn in het gebouw en dat hij vervolgens de camerawetgeving had nageleefd door de juiste pictogrammen aan te brengen en de bewoners te verwittigen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit besliste echter dat de camera’s in elk geval moesten verwijderd worden aangezien ze op een disproportionele wijze inbreuk maakten op de privacy van de kotbewoners die niet de keuze hebben om al dan niet gebruik te maken van de ruimte.  Het gebruik van de beelden is immers niet beperkt tot huishoudelijk gebruik zodat ook de regels van de GDPR moeten worden nageleefd.

Motivering

Een verwerkingsverantwoordelijke moet er steeds op toezien dat de hoeveelheid en de soort persoonsgegevens die hij of zij verwerkt beperkt wordt tot hetgeen minimaal noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken die worden nagestreefd. (art. 15.1.c. AVG)

Volgens de geschillenkamer was het plaatsen van een bewakingscamera in een gemeenschappelijke ruimte in strijd met dit beginsel, want huurders hebben geen keuze om deze ruimte niet te betreden.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiële en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiële en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.