gratis advies & nieuws

Beter evenwicht in de WORK-LIFE BALANCE voor mantelzorgers

Sinds 1 oktober 2019 kunnen werknemers mantelzorgverlof opnemen. Naast de reeds bestaande verloven - ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand aan zwaar zieke gezins-en familieleden – vormt dit een vierde verlofvorm. De wetgever doelde hiermee op een betere evenwicht voor werknemers tussen hun beroeps- en privéleven.

Lees meer
Het arrest Plessers: De overnemer mag dan toch niet kiezen welke werknemers hij overneemt bij een overname in het kader van een procedure gerechtelijke reorganisatie.

Het arbeidshof wilde via een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te weten komen of het Belgisch recht wel in overeenstemming was met het Europees recht. Ons recht bepaalt namelijk dat de overnemer bij een overdracht onder gerechtelijk gezag kiest welke werknemers hij wil overnemen. Het Europees recht voorziet met de Richtlijn 2001/23 (hierna: de Richtlijn) in een bescherming van werknemers bij een overname van ondernemingen.

Lees meer
GDPR: Het gebruik van de Facebook-plugins, zoals de ‘Vind ik leuk’-knop, op uw website, brengt meer verantwoordelijkheden mee dan u denkt !

De zaak werd aangespannen door een consumentenvereniging tegen een kledingwinkel die de Facebook ‘Vind ik leuk’-knop op haar website gebruikte. De kledingwinkel gebruikte een dergelijke knop op haar website die een verbinding maakte tussen de website en Facebook. Belangrijker nog is dat van elke bezoeker van de website het IP-adres en de browserstring automatisch naar Facebook werden doorgestuurd. Het Hof van Justitie oordeelde dat Facebook en de beheerder van de website samen als verwerkingsverantwoordelijke moeten beschouwd worden. 

Lees meer
GDPR: Leef bij de plaatsing van bewakingscamera’s naast de camerawetgeving ook de GDPR na.

Een verhuurder van studentenkamers plaatste een bewakingscamera in de gemeenschappelijke keuken.  Volgens hem was dit nodig omdat er veel klachten waren van vandalisme door de studenten en hun bezoekers.De Gegevensbeschermingsautoriteit besliste echter dat de camera’s in elk geval moesten verwijderd worden aangezien ze op een disproportionele wijze inbreuk maakten op de privacy van de kotbewoners die niet de keuze hebben om al dan niet gebruik te maken van de ruimte.

Lees meer
Nieuwe wet legt contractsvrijheid in B2B – relaties aan banden

Overeenkomsten tussen consumenten en ondernemingen (B2C) zijn al geruime tijd onderworpen aan rechtsregels van dwingend recht ter bescherming van de zwakke contractspartij, de consument. Denk maar aan een beding waarbij de ondernemer zich het recht toekent om éénzijdig de prijs te verhogen.

De wetgever acht het nu ook nodig om in B2B – relaties een juridische bescherming te voorzien. De nieuwe wet omvat drie sets van regels en strekt zich uit tot alle soorten ondernemingen.

Lees meer