gratis advies & nieuws

GDPR: Het gebruik van de Facebook-plugins, zoals de ‘Vind ik leuk’-knop, op uw website, brengt meer verantwoordelijkheden mee dan u denkt !

De zaak werd aangespannen door een consumentenvereniging tegen een kledingwinkel die de Facebook ‘Vind ik leuk’-knop op haar website gebruikte. De kledingwinkel gebruikte een dergelijke knop op haar website die een verbinding maakte tussen de website en Facebook. Belangrijker nog is dat van elke bezoeker van de website het IP-adres en de browserstring automatisch naar Facebook werden doorgestuurd. Het Hof van Justitie oordeelde dat Facebook en de beheerder van de website samen als verwerkingsverantwoordelijke moeten beschouwd worden. 

Lees meer
GDPR: Leef bij de plaatsing van bewakingscamera’s naast de camerawetgeving ook de GDPR na.

Een verhuurder van studentenkamers plaatste een bewakingscamera in de gemeenschappelijke keuken.  Volgens hem was dit nodig omdat er veel klachten waren van vandalisme door de studenten en hun bezoekers.De Gegevensbeschermingsautoriteit besliste echter dat de camera’s in elk geval moesten verwijderd worden aangezien ze op een disproportionele wijze inbreuk maakten op de privacy van de kotbewoners die niet de keuze hebben om al dan niet gebruik te maken van de ruimte.

Lees meer
Nieuwe wet legt contractsvrijheid in B2B – relaties aan banden

Overeenkomsten tussen consumenten en ondernemingen (B2C) zijn al geruime tijd onderworpen aan rechtsregels van dwingend recht ter bescherming van de zwakke contractspartij, de consument. Denk maar aan een beding waarbij de ondernemer zich het recht toekent om éénzijdig de prijs te verhogen.

De wetgever acht het nu ook nodig om in B2B – relaties een juridische bescherming te voorzien. De nieuwe wet omvat drie sets van regels en strekt zich uit tot alle soorten ondernemingen.

Lees meer
Het meedelen van persoonsgegevens per email in cc. ipv bcc schendt de regels van de GDPR. (Gegevensbeschermingsautoriteit van 2 april 2019)

Het meedelen van persoonsgegevens per email in cc. ipv bcc schendt de regels van de GDPR. 

De klager richtte zich  tot de gegevensbeschermingsautoriteit omdat een leverancier van hem het cc-veld had gebruikt om een globale e-mail inzake de toepassing van het gereduceerd BTW -tarief van 6% te verzenden ipv het bcc veld waardoor alle geadresseerden de e-maildata van alle geadresseerden kon raadplegen.

Lees meer
GDPR: Berisping wegens het niet verlenen van inzage naar aanleiding van intrekking van benoeming

n deze zaak werd de FOD Volksgezondheid aangeklaagd omdat ze niet antwoordde op de vraag van de klager waarom hem de functie van plaatsvervangend lid van de geneeskundige commissie van de provincie Limburg werd ontnomen. De klager verstuurde zijn verzoek tot inzage aan de FOD Volksgezondheid zowel per aangetekend schrijven, gewone post als per e-mail, maar hij kreeg geen reactie, zelfs niet na een bevel aan de verweerder van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Lees meer