Onze expertises

Ondernemingen in moeilijkheden

Blienberg advocaten helpt u ook graag als wat minder gaat met uw onderneming. Wij beschikken over een ruime know-how en veel praktijkervaring in het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden. We zijn expert in zowat alle deelaspecten van deze rechtstak.
Indien uw onderneming in tijdelijke moeilijkheden verkeert omdat uw klanten niet tijdig betalen, een belangrijk contract mislukt of omdat uw bedrijf het slachtoffer is geworden van een andere ongelukkige samenloop van omstandigheden, kan u een procedure gerechtelijke reorganisatie ( vroegere WCO procedure) opstarten. Een procedure gerechtelijke reorganisatie geeft u de nodige bescherming en een adempauze om de nodige herstructureringen door te voeren.
De solvabiliteit van uw onderneming kan ook bedreigd worden omdat uw klant niet betaalt. Het is belangrijk om te contracteren met goede algemene verkoopsvoorwaarden en in te zetten op goede debiteurenopvolging. Onze ervaring in het beslagrecht en de wetgeving inzake voorrechten en hypotheken is zeer belangrijk bij de verdediging van uw belangen in deze procedures.
Andere aspecten van deze rechtstak zijn o.a. :
A. Aanvragen faillissement
B. Indienen aangifte schuldvordering
C. Collectieve schuldenregeling
E. Verdediging in het kader van faillissementsgeschillen o.a.: verdediging tegen een vordering in faillissement
F. Aansprakelijkheid van bestuurders, zaakvoerders en aandeelhouders zowel op burgerrechtelijk als op strafrechtelijk vlak
E. Begeleiding bij de oproeping voor de kamer van handelsonderzoeken