Magda Lauwers

Advocaat

Oprichting Blienberg Advocaten

Magda staat reeds jaren haar cliënteel met raad en daad bij zowel in commerciële als burgerlijke zaken. Zij behaalde haar rechtendiploma aan de KU Leuven in 1992 met onderscheiding en startte datzelfde jaar als advocaat bij EVC Advocaten.  In 2014 heeft zij haar eigen kantoor opgericht in Antwerpen aan de Brusselstraat 7. In 2018 werd Thomas Niclaes mede -vennoot van Blienberg Advocaten.

Bemiddeling

Elke cliënt en elke zaak krijgt dezelfde persoonlijke aandacht en samen wordt gezocht naar de juiste strategie. Hierbij wordt een minnelijke of bemiddelde oplossing verkozen boven een procedure voor de rechtbank. Voor Magda Lauwers is een pro-actieve aanpak van de juridische problemen en vragen ook zeer belangrijk.  Magda Lauwers is erkend bemiddelaar sinds 2015 en probeert in de mate van het mogelijke de problemen en conflicten op te lossen buiten de rechtbank. 

Ervaring 

Indien een gerechtelijke procedure toch onvermijdbaar is, heeft haar expertise, in combinatie met haar kenmerkende persoonlijke en intensieve betrokkenheid, meermaals het verschil gemaakt.  

Magda heeft een bijzondere voorliefde voor het ondernemingsrecht, waaronder o.m. het contractenrecht, het vennootschapsrecht, het intellectuele eigendomsrecht, de wetgeving inzake de eerlijke marktpraktijken, (overnames, fusies en splitsingen,…), en het  insolventierecht.

Specialisaties

Magda Lauwers heeft in 2000 een master na master in het intellectueel eigendomsrecht met succes voltooid. 

In 2012 volgde ze een opleiding tot bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken bij Be - mediation. In 2016 werd ze erkend als erkend bemiddelaar.

In 2018 heeft zij zich bijgeschoold als Data Protection Officer (DPO). 

In 2020 volgde Magda Lauwers met succes een opleiding tot bemiddelaar in Sociale Zaken

Communicatie

Magda staat het cliënteel bij in het Nederlands, Engels en Frans.