Expertises

Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht is één van de expertises van Blienberg. Wij adviseren u proactief van bij de opstart tot de overdracht of ontbinding van uw vennootschap.

Het Vennootschapsrecht is in het verleden lange tijd niet onderhevig geweest aan ingrijpende wijzigingen. Sinds 2019 is daar echter verandering in gekomen. België heeft een heel nieuwe vennootschapswetgeving.

Blienberg is steeds op de hoogte van de laatste wetswijzigingen en van de voorontwerpen tot wet o.a. van het vennootschapsrecht. Zo kunnen we u als ondernemer steeds proactief informeren en adviseren. Elke vennootschapsvorm brengt immers specifieke rechten, plichten en voorwaarden met zich. En nog belangrijker is de mate van aansprakelijkheid mocht de business niet lopen zoals verhoopt. U gaat hiervoor best te rade bij een juridisch adviseur die de wetgeving door en door kent zoals ons team advocaten.

Van opstart van uw vennootschap tot de ontbinding

Stel, u bent een ondernemer en u wenst uw activiteiten onder te brengen in een vennootschap. Blienberg Advocaten kan u helpen bij de keuze van de meest gepaste vennootschapsvorm en effectieve oprichting van de vennootschap.

Heeft u als ondernemer al een vennootschap dan kan u bij ons terecht voor advies bij de dagelijkse werking, juridische bijstand van de raad van bestuur,  kapitaalstructuur, aansprakelijkheidsproblemen, evenals de ontbinding / vereffening van uw vennootschap of de omvorming van uw vennootschapsvorm.

Onze gespecialiseerde advocaten zorgen hierbij ook voor de redactie van alle types van vennootschapsdocumenten, zoals de statuten van een vennootschap op maat, overeenkomsten tot overdracht van activa en/of inbreng van algemeenheden, aandeelhoudersovereenkomsten, consultancy- en management overeenkomsten.

Andere domeinen van de wetgeving

U kan bij ons terecht voor al uw juridische vragen evenals voor uw verdediging in een gerechtelijke procedure. Het kantoor staat bestuurders ook bij in zaken van burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, bestuurders en aandeelhouders. Zie hierover meer in het vakgebied ‘ondernemingsstrafrecht.

En ook voor alle andere rechtsdomeinen waar u als ondernemer mee in aanraking kan komen zoals contractrecht, huurrecht, arbeidsrecht, etc kan u Blienberg Advocaten rekenen. Voor meer informatie hierover bekijk onze expertises

Hier vindt u onze contactgegevens. U kan steeds telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen naar secretariaat@blienberg.com. U kan ook altijd uw vraag stellen via ASK2LEGAL. 

Nieuws en gratis advies over dit topic: