Expertises

Bemiddeling

Bemiddeling is een alternatieve wijze op een conflict op te lossen.

Een neutrale persoon, de bemiddelaar zoekt samen met de partijen in een vertrouwelijke sfeer naar een voor iedereen aanvaardbare oplossing.

Tijdens een bemiddeling nemen alle partijen vrijwillig deel aan het proces. Ze zoeken naar een aanvaardbare en overeengekomen oplossing voor hun probleem. Een bemiddelaar zal helpen om de verstoorde gesprekken op gang te brengen en partijen opnieuw met elkaar te laten praten. De bemiddelaar zal  partijen stimuleren om vanuit hun belangen en noden te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing.

De bemiddelaar is betrokken bij de standpunten, belangen en emoties van alle partijen bij een bemiddeling. De bemiddelaar heeft echter geen eigen mening in het gesprek. Hij is neutraal en zijn rol bestaat erin partijen samen oplossingen te laten zoeken en vinden.

Magda Lauwers en Thomas Niclaes de twee oprichters van het advocatenkantoor Blienberg, hebben zich de laatste jaren gespecialiseerd in bemiddeling en zijn al meerdere jaren gediplomeerd en erkend bemiddelaar bij handelsconflicten. De duidelijke focus op bemiddeling zorgt naast bouwrecht, intellectueel eigendomsrecht, privacy-, insolventie- en ondernemingsrecht, voor een extra volwaardige kernpijler binnen de zakelijke dienstverlening van Blienberg.

Blienberg neemt de bemiddelingsclausule standaard mee op in al de handelscontracten van haar klanten. In geval van problemen, is bemiddelen immers een veel slimmere aanpak gebleken. Het is een snellere en goedkopere manier om conflicten op te lossen en toch de lange termijn samenwerking tussen klant en leverancier te behouden.

Hier vindt u onze contactgegevens. U kan steeds telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen naar advocaten@blienberg.com