Expertises

Insolventierecht

Blienberg heeft een doorgedreven kennis en jarenlange praktijkervaring inzake insolventierecht. Ondervindt u tijdelijke moeilijkheden? Laat ons u helpen!

De hervorming van het insolventierecht in 2018 weerspiegelt het toegenomen begrip voor ondernemingen in moeilijkheden. Die perceptie leeft niet langer alleen bij de publieke opinie, maar ook bij de wetgevende macht. De nieuwe wetgeving voorziet in verschillende alternatieven om bedrijven die met (tijdelijke) insolventie kampen zo snel mogelijk te helpen. Belangrijkste doelstelling van de wetgever is de economische schade voor alle partijen tot een minimum te beperken. Blienberg is bijzonder onderlegd in het insolventierecht en staat zowel ondernemers in moeilijkheden als schuldeisers van deze ondernemingen bij.

Procedure Gerechtelijke Reorganisatie (GRP), de vroegere WCO procedure

Indien uw onderneming in tijdelijke moeilijkheden verkeert omdat uw klanten niet tijdig betalen, een belangrijk contract mislukt of omdat uw bedrijf het slachtoffer is geworden van een andere ongelukkige samenloop van omstandigheden, kan u beroep doen op een procedure gerechtelijke reorganisatie ( GRP), de vroegere WCO procedure  om een faillissement te voorkomen. Deze procedure heeft als doel de onderneming in moeilijkheden tijdelijk te beschermen tegen haar schuldeisers. Door onze doorgedreven kennis en ervaring van deze materie kunnen wij u van bij de aanvraag van een procedure gerechtelijke reorganisatie begeleiden en u met raad en daad bijstaan bij het opstellen van een regeling met uw schuldeisers, het plan tot de herstructurering en de uitvoering hiervan. Op basis van een probleemschets stellen wij u de verschillende oplossingen voor. Onze ruime ervaring in deze kan het verschil maken tussen falen of succes. Dat is in het verleden reeds meermaals bewezen.

Voorkomen is beter dan genezen

Om de solvabiliteit van uw onderneming te bewaken, is het belangrijk om te contracteren met goede algemene verkoopsvoorwaarden en in te zetten op goede debiteurenopvolging. Onze ervaring in het beslagrecht en de wetgeving inzake voorrechten en hypotheken is zeer belangrijk bij de verdediging van uw belangen in deze procedures.

Faillissement

Is er echt geen andere oplossing of verkiest u zelf het faillissement, ook dan kan u rekenen op onze jarenlange praktijkervaring met bedrijven in moeilijkheden. Wij staan u bij bij de faillissementsaanvraag en indien nodig zullen we u verdedigen in het kader van faillissementsgeschillen o.a. tegen een vordering in het faillissement. Zowel bestuurders als aandeelhouders kunnen aansprakelijk worden gehouden en kunnen op onze verdediging rekenen.

Andere aspecten van deze rechtstak zijn o.a. :

  • Indienen aangifte schuldvordering
  • Collectieve schuldenregeling
  • Aansprakelijkheid van bestuurders, en vennoten zowel op burgerrechtelijk als op strafrechtelijk vlak
  • Begeleiding bij de oproeping voor de kamer van handelsonderzoeken

 

Wanneer een bedrijf blijvende betalingsproblemen ondervindt en in moeilijkheden komt, dan leidt dit doorgaans tot geschillen tussen tegengestelde belangen van verschillende stakeholders. Blienberg kan tussen deze partijen bemiddelen of voor elk van deze partijen opkomen.

 

Hier vindt u onze contactgegevens. U kan steeds telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen naar secretariaat@blienberg.com. U kan ook altijd uw vraag stellen via ASK2LEGAL.

Nieuws & gratis advies over dit topic: