Expertises

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is onze corebusiness: contracten, vennootschapsrecht, insolventiewetgeving, intellectuele rechten, (on)eerlijke handelspraktijken, GDPR en privacywetgeving, bouwrecht, arbeidsrecht.

Het ondernemingsrecht werd hervormd en de nieuwe wetgeving is in werking getreden in november 2018. Door de hervorming bestrijkt het ondernemingsrecht heel wat domeinen.

Het nieuwe ondernemingsrecht

Sinds 1 november 2018 is een onderneming (i) elke natuurlijke persoon die op zelfstandige basis een beroepsactiviteit uitoefent, (ii) elke rechtspersoon en (iii) elke organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.  Er wordt geen onderscheid meer gemaakt aan de hand van de aard van de activiteiten. Een accountant, advocaat of architect zijn nu ook ondernemers.

Dit betekent ook dat een bestuurder van een rechtspersoon voortaan een onderneming is omdat hij/zij op zelfstandige basis een beroepsactiviteit uitoefent. Daarnaast zal ook een vzw een onderneming zijn louter en alleen omdat zij een rechtspersoon is.

De organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die evenwel geen uitkeringsoogmerk heeft en in feite geen uitkeringen verricht aan haar leden valt buiten het toepassingsgebied van het ondernemingsbegrip. De lokale biljartclub, in de mate dat zij de vorm aanneemt van een feitelijke vereniging, is bijvoorbeeld  geen onderneming.

De daden die door een ondernemer worden gesteld zullen bij betwisting worden beoordeeld door de ondernemingsrechtbank. De ondernemingsrechtbank is wat vroeger de de rechtbank van koophandel heette: ze is bevoegd voor geschillen tussen ondernemingen, maar mag ook uitspraken doen over discussies rond de transacties van aandelen of lidmaatschappen. Vroeger waren vrije beroepers, landbouwers en vzw’s aangewezen op de rechtbank van eerste aanleg. Nu kunnen ook zij bij de ondernemingsrechtbank terecht.

Heel wat wetgeving valt door de invoering van het begrip onderneming onder het ondernemingsrecht.

Uw partner inzake ondernemingsrecht

Blienberg ziet het als haar missie om de juridische partner te zijn van alle ondernemers in de breedste zin van het begrip.

Net als uw accountant op financieel vlak,  staan wij ondernemers dagdagelijks met raad en daad bij om een antwoord te bieden op alle kleine en grote juridische vragen die u op u pad tegenkomt.  We denken mee met u op uw tempo en rekening houdend met uw toekomstplannen. Deze dienstverlening gebeurd proactief, in een open communicatie en tegen transparante tarieven.

Hier vindt u onze contactgegevens. U kan steeds telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen naar advocaten@blienberg.com. U kan ook altijd uw vraag stellen via ASK2LEGAL.

Nieuws en gratis advies over dit topic: