Expertises

Ondernemingsrecht

Sinds 1 november 2018 is een onderneming voortaan (i) elke natuurlijke persoon die op zelfstandige basis een beroepsactiviteit uitoefent, (ii) elke rechtspersoon en (iii) elke organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.  Er wordt geen onderscheid meer gemaakt aan de hand van de aard van de activiteiten. Een accountant, advocaat of architect zijn nu ook ondernemers.

Dit betekent ook dat een bestuurder van een rechtspersoon voortaan een onderneming is omdat hij/zij op zelfstandige basis een beroepsactiviteit uitoefent. Daarnaast zal ook een vzw een onderneming zijn louter en alleen omdat zij een rechtspersoon is.

De organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die evenwel geen uitkeringsoogmerk heeft en in feite geen uitkeringen verricht aan haar leden valt buiten het toepassingsgebied van het ondernemingsbegrip. De lokale biljartclub, in de mate dat zij de vorm aanneemt van een feitelijke vereniging, is bijvoorbeeld  geen onderneming.

De daden die door een ondernemer worden gesteld zullen bij betwisting worden beoordeeld door de ondernemingsrechtbank.

Heel wat wetgeving valt door de invoering van het begrip onderneming onder het ondernemingsrecht.

Blienberg Advocaten ziet het als haar missie om de juridische partner te zijn van alle ondernemers.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in verschillende takken van het ondernemingsrecht: (commerciële) contracten, vennootschapsrecht, insolventiewetgeving, bouwrecht, arbeidsrecht, (on)eerlijke handelspraktijken, intellectuele rechte, privacywetgeving en AVG/GDPR;

Net als uw accountant op financieel vlak,  staan wij de ondernemer dagdagelijks met raad en daad bij om het hoofd te kunnen bieden aan alle kleine en grote juridische problemen die u op u pad tegenkomt.  We denken mee met u op uw tempo en rekening houdend met uw toekomstplannen. Deze dienstverlening gebeurd tegen transparante tarieven.

 Hier vindt u onze contactgegevens. U kan steeds telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen naar advocaten@blienberg.com. U kan ook altijd uw vraag stellen via ASK2LEGAL