Expertises

Bouwrecht

Blienberg advocaten verleent juridisch advies en bijstand aan elke partij betrokken bij een bouwproject  en dit voor alle juridische aspecten waarmee deze partijen te maken krijgen.  Wij kunnen u  o.m. helpen bij het opstellen van de contracten, het innen van de facturen, de opschorting van uw prestaties als u als aannemer niet betaald wordt,  het afscheid nemen van een aannemer als u als opdrachtgever echt niet tevreden bent... 

Procederen in het bouwrecht is vaak complex. De wederzijdse vorderingen van partijen leiden dikwijls tot de aanstelling van een deskundige en in de meeste gevallen leidt dit op zijn beurt tot het lang stilliggen van een werf. Doordat er niet wordt verder gewerkt wordt de vordering in schadevergoeding steeds groter.

Daarom trachten we bij Blienberg Advocaten preventief te werk te gaan en in eerste instantie een gesprek op te starten met de betrokken partijen om na te gaan of een minnelijke regeling mogelijk is.

Waar mogelijk schakelen we een erkend bemiddelaar in. Een oplossing via bemiddeling is eenvoudig, goedkoop en houdt rekening met de belangen van alle betrokken partijen.

Pas indien het niet anders kan, zullen we een procedure opstarten. Doorheen het kluwen van de talrijke procedureregels, staan wij u bij in elke stand van het geding en trachten wij uw belangen naar best vermogen te verdedigen.

Hier vindt u onze contactgegevens. U kan steeds telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen naar advocaten@blienberg.com. U kan ook altijd uw vraag stellen via ASK2LEGAL