advies & nieuws
Goed nieuws: de aanvraag tot kwijtschelding van uw schulden na faillissement moet niet meer ingediend worden binnen de 3 maanden !

Dankzij de kwijtschelding kan een natuurlijke persoon na faillissement bevrijd worden van zijn restschulden. Dit betekent dat alle inkomsten die na het faillissement worden verworven, niet toekomen aan de curator maar aan de onderneming.

Lees meer
Toegang tot een bankrekening voor alle ondernemers !

Vanaf 1 mei 2021 treedt er een belangrijke garantie in voor ondernemingen, met name de basisbankdienst. Dit houdt in dat alle ondernemingen toegang moeten krijgen tot een bankrekening en dat zij op die manier niet kunnen worden uitgesloten van het betaalverkeer.

Lees meer
Wat kan men als bouwheer aanvangen met een niet-presterende aannemer?

Als aannemer is men verplicht om zijn opdrachten uit te voeren volgens de regels van de kunst en binnen het tijdsbestek zoals contractueel is vastgelegd.

In de praktijk komt het maar al te vaak voor dat men als bouwheer of als hoofdaannemer geconfronteerd wordt met een (onder)aannemer die zijn opdrachten niet tijdig of niet correct aflevert.

Voor dergelijke situaties heeft de wetgever in de mogelijkheid voorzien dat de rechter de bouwheer/hoofdaannemer machtigt om een andere aannemer in dienst te nemen.

Lees meer
Telecomoperatoren en het verschil in behandeling door de GBA. Is de GBA altijd zo objectief?

Samen met de Coronacrisis worden we vandaag de dag voortdurend geconfronteerd met de Algemene Gegevensbescherming (AVG) of misschien beter gekend als de GDPR. Logischerwijze vallen ook de telecomoperatoren onder deze wetgeving. Toch nemen niet alle telecomoperatoren het even nauw met deze regelgeving. Zo werd Proximus onlangs gesanctioneerd door de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit). Telenet ontsnapte daarentegen aan een zware sanctie.

Lees meer
Het voorbereidend akkoord en andere tijdelijke versoepelingen in het insolventierecht!

In een eerdere blog over het einde van het faillissementsmoratorium hebben we het al kort gehad over de aankondiging van de regering omtrent bepaalde hervormingen in het insolventierecht ten voordele van ondernemingen.

De Kamer heeft recent verschillende maatregelen gestemd, waarvan er 3 uit springen.

Lees meer