Expertises

Marktpraktijken en consumenten- bescherming

Ons multidisciplinair team denkt met u mee en adviseert u proactief over alle aspecten van marktpraktijken en consumentenbescherming.

Op initiatief van Europa is in het Wetboek Economische Recht (Boek VI WER) betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming een gedetailleerde regelgeving ingevoerd die:

  • De consumenten beschermt tegen de ondernemers. De ondernemers zijn verplicht bijzondere regels opgesteld ter bescherming van de consument, na te leven bijvoorbeeld op het prijsbeleid, solden, verkoop met verlies, koppelverkoop, herroepingstermijnen, garanties, reclame, contractuele bepalingen, precontractuele informatie…
  • De ondernemingen verplicht zich aan bepaalde regels te houden bij hun onderlinge omgang. Deze regelgeving wordt kracht bijgezet door de invoering van de Wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen.

 In toepassing van deze wetgeving helpt het Blienberg Team u graag verder bij o.m.

  • Het opstellen van algemene voorwaarden
  • Het controleren van bestaande of op stapel staande overeenkomsten op onrechtmatige bedingen
  • Het nazicht van commerciële productomschrijvingen, reclameacties of prijsbepaling

Geschillen over oneerlijke marktpraktijken gaan immers lang niet altijd over opzettelijke misleiding of het bewust achterhouden van essentiële informatie (misleidende omissie). Er kan volgens de wet reeds sprake zijn van een misleidende marktpraktijk, wanneer een onderneming, onder meer door de manier waarop iets wordt voorgesteld, kan bedrogen worden ten aanzien van een aantal elementen, en deze daardoor over een transactie een besluit neemt of zou kunnen nemen dat deze anders niet had genomen. U riskeert dus niet alleen een claim wegens oneerlijke handelspraktijken als gevolg van een doelbewuste misleiding op basis van pertinente onwaarheden. Het kan zo maar zijn dat het gebeurt op basis van een uiting (offerte, presentatie, enz) van een al te ijverige commercieel medewerker die de zaken rooskleuriger voorstelt dan ze in werkelijkheid zijn. 
U heeft er als ondernemer dus alle belang bij om u bij uw dagelijkse activiteiten te laten adviseren door een betrokken juridische raadgever van ons Blienberg team.

Daarnaast zijn wij ook ervaren in het voeren van procedures ter verdediging van uw belangen:

  • Vordering tot staking
  • Afdwingen algemene voorwaarden
  • Contractuele geschillen
  • Pre-contractuele aansprakelijkheid

Hier vindt u onze contactgegevens. U kan steeds telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen naar secretariaat@blienberg.com. U kan ook altijd uw vraag stellen via ASK2LEGAL.

Nieuws en gratis advies over dit topic: