Disable Preloader
advies & nieuws

Toepassing van de privacyregels in het emailverkeer

Inleiding

Naar aanleiding van een klacht heeft de GBA (Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit) een uitspraak geveld over enerzijds het nalaten gevolg te geven aan een verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens en anderzijds het ongeoorloofd meedelen van persoonsgegevens aan derden.

Inhoud klacht

De persoon in kwestie ontving wekelijks per e-mail de nieuwsbrief van een bepaalde onderneming met daarin de dagschotels opgesomd. Doordat de onderneming alle bestemmelingen telkens in CC plaatste, waren die e-mailadressen voor iedereen zichtbaar. De klager vond dit niet kunnen en maakte de onderneming erop attent om geen CC meer te gebruiken. Verder verzocht de klager ook om hem geen e-mails meer te bezorgen.  Ondanks dit verzoek bleef hij de nieuwsbrief ontvangen. Vervolgens ging hij over tot het indienen van een klacht bij de GBA.

Uitspraak GBA

  • Met betrekking tot de mailadressen in CC oordeelde de GBA als volgt:
 

De onderneming zou niet over een rechtsgrond beschikken om die e-mailadressen zichtbaar te maken voor alle geadresseerden. Verder kon de onderneming zich ook niet beroepen op het gerechtsvaardig belang gelet op het feit dat men dezelfde e-mail naar verschillende personen kan uitsturen via BCC. Tot slot merkte de GBA ook op dat de onderneming in kwestie geen consequent beleid voerde aangezien bij algemene e-mails wel gewerkt werd met BCC.

 

Met andere woorden bleef de onderneming in gebreke om aan te tonen welke maatregelen zij nam ter bescherming van de rechten van de betrokkenen en om de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen.

 

  • Met betrekking tot verzoek tot wissen

Nadat de klager zich had uitgeschreven op de nieuwsbrieven en hij verzocht had al zin contactgegevens te wissen, ontving nog steeds nieuwsbrieven. Deze praktijken houden geen rekening met het recht van bezwaar (art. 21 AVG) en het rechts op gegevenswissing (art. 17 AVG).

De desbetreffende onderneming is er met een waarschuwing vanaf gekomen. Toch zijn er al in andere landen zoals Spanje voor gelijkaardige feiten wel serieuze boetes opgelegd.

Moraal van het verhaal

Als u een groot aantal mensen wenst te bereiken via algemene e-mails, dan dient u de geadresseerden altijd in BCC op te nemen in plaats van CC.

Daarnaast bent u verplicht om van zodra u een verzoek van een betrokkene ontvangt, zoals een verzoek tot uitschrijving, hier binnen de maand gevolg aan te geven.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.