advies & nieuws
Hoever reikt de advies- en bijstandsverplichting van de architect? Het Hof van Cassatie schept duidelijkheid

Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 20 mei 2021 geoordeeld dat een architect gehouden is om advies te verstrekken omtrent de toepasselijke regelgeving en dit advies te verlenen aan de opdrachtgever. Dit kadert volgens het Hof binnen de advies- en bijstandsverplichting van de architect.

Lees meer
De digitale oprichting van vennootschappen is eindelijk werkelijkheid geworden.

Met een richtlijn van juli 2019 werd er door Europese wetgeving opgelegd dat het in elke lidstaat mogelijk moet zijn om online vennootschappen op te richten.  

Het doel hiervan was dat een oprichting van een vennootschap uitsluitend online kon verlopen zonder dat er ook maar enige fysieke tussenkomst van een bepaald orgaan vereist zou zijn. Hieronder valt ook de notaris.

Lees meer
Wees tijdig met het inroepen van uw eigendomsvoorbehoud bij een faillissement !

Veel leveranciers voorzien een eigendomsvoorbehoud in hun verkoopovereenkomst of in hun factuurvoorwaarden. Een eigendomsvoorbehoud zorgt er voor dat de verkoper eigenaar blijft van de geleverde goederen tot de koper het bedrag heeft betaald.

Wanneer de betaling dan toch uitblijft, kan de verkoper middels haar eigendomsvoorbehoud de goederen terugvorderen. Dit kan zelfs nadat de koper failliet is verklaard. Bij faillissement is het echter wel van belang om u tijdig op uw eigendomsvoorbehoud te beroepen.

Lees meer
In de strijd tegen gemeentelijke leegstand

De wetgever heeft ervoor gezorgd dat gemeenten de leegstand kunnen bestrijden van gebouwen die voornamelijk gebruikt worden voor economische doeleinden. Dergelijke panden kunnen sindsdien sneller worden opgenomen in een gemeentelijk leegstandsregister wat bijgevolg leidt tot een snellere gemeentelijke leegstandsbelasting.

Lees meer