advies & nieuws
Toegang tot een bankrekening voor alle ondernemers !

Vanaf 1 mei 2021 treedt er een belangrijke garantie in voor ondernemingen, met name de basisbankdienst. Dit houdt in dat alle ondernemingen toegang moeten krijgen tot een bankrekening en dat zij op die manier niet kunnen worden uitgesloten van het betaalverkeer.

Lees meer
Wat kan men als bouwheer aanvangen met een niet-presterende aannemer?

Als aannemer is men verplicht om zijn opdrachten uit te voeren volgens de regels van de kunst en binnen het tijdsbestek zoals contractueel is vastgelegd.

In de praktijk komt het maar al te vaak voor dat men als bouwheer of als hoofdaannemer geconfronteerd wordt met een (onder)aannemer die zijn opdrachten niet tijdig of niet correct aflevert.

Voor dergelijke situaties heeft de wetgever in de mogelijkheid voorzien dat de rechter de bouwheer/hoofdaannemer machtigt om een andere aannemer in dienst te nemen.

Lees meer