advies & nieuws
Biedt de Pop- Upshop een uitweg in coronatijden voor handelshuurders?

Het Belgisch recht kent wel een flexibel handelsconcept nl. de pop-upshop. Dit is een tijdelijke winkel die voor een zeer korte periode ergens wordt gevestigd en weer even snel wordt opgedoekt. Deze vorm kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zowel voor een kledingwinkel als voor een horeca-aangelegenheid

Lees meer
De beschikkingsonbevoegdheid van de gefailleerde genuanceerd

Van zodra een onderneming door de Ondernemingsrechtbank failliet wordt verklaard, verliest zij de beheers- en beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen. De rechtbank stelt een curator aan, die de plaats van de gefailleerde inneemt en bijgevolg ook als enige bevoegd is om daden van beschikking te stellen. Anders gezegd, enkel de curator kan het vermogen van de gefailleerde ten gelde maken en de schuldeisers betalen.

Deze beschikkingsonbevoegdheid brengt gevolgen teweeg voor de wijze waarop de schuldeiser en de gefailleerde kunnen procesvoeren.

Lees meer
Geen derde verlenging van het moratorium op faillissementen: enkele kanttekeningen bij de berichtgeving.

Vele bedrijven werden door de coronacrisis geconfronteerd met weinig tot geen inkomsten, maar de kosten bleven wel steeds lopen waaronder bijvoorbeeld de huur. Als tegemoetkoming besloot de regering om bedrijven te beschermen tegen faillissementen en uitvoeringsmaatregelen door schuldeisers. De voorwaarde was wel dat het ging om bedrijven die voor de coronacrisis nog economisch gezond waren.

Lees meer
Eerste rechtspraak omtrent het verbod op ‘misbruik van de economische afhankelijkheid’

In een vonnis van 28 oktober 2020 heeft de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Gent voor de eerste maal die nieuwe wetgeving moeten toepassen. Dit vonnis geeft ons een duidelijker en concreter beeld van hoe we deze nieuwe regelgeving in de praktijk moeten begrijpen.

Lees meer