advies & nieuws
Nieuwe garantiewetgeving voor consumenten

Op 1 juni 2022 zal de nieuwe garantiewetgeving in werking treden die van toepassing zal zijn op de verkoop van consumptiegoederen van alle ondernemers aan consumenten. Deze wet vormt de omzetting van de Europese garantierichtlijn.

Lees meer
Kleine ondernemingen en de kennelijk grove fout van de bestuurder bij faillissement

Op grond van artikel XX.225 WER kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden door de curator voor de kennelijk grove fout die zij hebben begaan die heeft bijgedragen tot het faillissement.

Heel concreet moet volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De onderneming is failliet
  • Er zijn meer passiva dan activa voorhanden
  • De bestuurder heeft een kennelijke grove fout begaan

Lees meer
Herroepingsrecht en makelaarsopdrachten: wat zijn je rechten als consument ?

Wanneer een consument zijn woning wil verhuren of verkopen wordt er veelal beroep gedaan op een vastgoedmakelaar. Meestal stelt de makelaar die overeenkomst zelf op en wordt deze bij de consument-verkoper thuis ondertekend.

Als u zich als consument achteraf niet kan vinden in de inhoud van uw contract, kan u zich beroepen op uw herroepingsrecht. Dit houdt in dat u binnen een bepaalde termijn de overeenkomst kosteloos kan opzeggen.

Hieronder verdiepen we ons kort in het herroepingsrecht

Lees meer
Het exoneratiebeding: waarom nuttig en wat zijn de grenzen?

Als onderneming kan u zich beschermen tegen een mogelijke aansprakelijkheidsvordering die uw klant zou instellen wegens het niet nakomen van uw contractuele verplichtingen, door het opnemen van een exoneratiebeding.

Er zijn echter wel bepaalde grenzen aan het exoneratiebeding, ook wel bevrijdingsbeding genoemd.

Lees meer