advies & nieuws
Wanneer is reclame misleidend ?

Misleidende reclame is verboden op basis van artikel VI.105 WER

Of er sprake is van misleiding wordt beoordeeld vanuit de globale indruk die een reclame geeft aan het gemiddelde lid van het doelpubliek waartoe de reclame zich richt.

ij een algemene reclame zal rekening worden gehouden met de “gemiddelde consument”, die in de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie wordt omschreven als een “redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument” in het licht van “maatschappelijke, culturele en taalkundige factoren”.

Wanneer reclame foute informatie bevat zal er sprake zijn van ongeoorloofde misleidende reclame. Reclame die enkel juiste informatie omvat kan eveneens misleidend zijn, wanneer zij toch een verkeerde voorstelling veroorzaakt.

Vergelijkende reclame (art. VI.17 WER) is elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

Lees meer
Overbruggingsrecht

Na stopzetting van elke zelfstandige activiteit kan er onder bepaalde voorwaarden aanspraak gemaakt worden op een overbruggingsrecht (voorafgaand aan 2016 was het overbruggingsrecht gekend onder uiteenlopende namen zoals faillissementsuitkering, faillissementsverzekering, stopzettingsverzekering of stopzettingsuitkering).

Sinds 1 juli 1997 kan een gefailleerde zelfstandige een uitkering aanvragen bij zijn of haar sociaal verzekeringsfonds. Hetzelfde geldt als de activiteit werd stopgezet binnen 3 jaar na een collectieve schuldenregeling.

Lees meer