advies & nieuws
Nieuw in het Nieuw Burgerlijk Wetboek: Anticipatieve Ontbinding

Op 1 juli 2022 is de Wet van 28 april 2022 houdende boek 5 "Verbintenissen" van het BW in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het nieuwe verbintenissenrecht zal in werking treden op 1 januari 2023.

Volledig nieuw is de mogelijkheid voor een partij om een wederzijdse overeenkomst te ontbinden op het moment dat één van de partijen voorziet of met goede redenen vreest dat de wederpartij zijn of haar verplichtingen niet zal (kunnen) uitvoeren, nog vóórafgaand aan het moment dat deze wederpartij verplicht is om zijn of haar verplichtingen uit te voeren.

Lees meer
E-mail is een rechtsgeldig middel voor kennisgeving

Het nieuw Burgerlijk Wetboek bevat een bepaling die bevestigt dat een e-mail kan dienen als een rechtsgeldige kennisgeving. Let wel, de rechtsgeldigheid staat slechts vast in 2 gevallen:

Lees meer