advies & nieuws
UPDATE 3 COVID-19 maatregelen ten behoeve van uw onderneming

1. Aanmoedigingspremie voor werknemers

2. Land- en tuinbouwsector

3. Vergoeding voor thuiswerk

4. Overheidsopdrachten

5. Uitstel verzekeringen

6. Corona hinderpremie

Lees meer
UPDATE COVID-19 maatregelen ten behoeve van uw onderneming

Begin deze week gaven we u een overzicht van de maatregelen die de overheid nam op 13 maart 2020. We kondigden toen aan dat er nog maatregelen zouden volgen. In deze blog geven we een overzicht van de belangrijkste maatregelen die er deze week zijn bijgekomen. Keep you posted.

Lees meer
Wat kan u doen als uw onderneming getroffen is door het Coronavirus?

Op vrijdag 13 maart heeft de Vlaamseregering een aantal maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van de Vlaamse ondernemingen.

A. Een voorlopige opsomming van de steunmaatregelen

B. Opschorting van betaling 

Lees meer
Wat als je als je onderneming haar contractuele verplichtingen niet meer kan naleven ten gevolge van de Coronacrisis?

A. Inhoud contract

1  Contractuele bepaling tot beëindiging van het contract wegens wanprestatie

2. Overmacht

B.  Bescherming tegen schuldeisers

Lees meer