advies & nieuws
Lot van lopende overeenkomsten bij een faillissement.

Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator. Uitvoering in natura kan niet lastens het faillissement gevorderd worden.

Lees meer
GDPR: Het hergebruik van uw profielfoto op facebook door derden: toegelaten of niet?

Op 30 juni 2020 besliste de geschillenkamer van de gegevensbeschermingsautoriteit dat de sportrechtbank de profielfoto van een persoon mocht hergebruiken om de organisatoren van een sportmanifestatie te verwittigen dat het een persoon (de klager) niet meer toegelaten was trainingen, kampioenschappen of enige andere wedstrijd bij te wonen.

Lees meer
De registratieplicht in de horeca en de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (hierna ‘GBA’) over privacy?

Onder de huidige Covid-19 pandemie heeft de overheid horecagasten de verplichting opgelegd om zich te registreren bij een bezoek aan een café of restaurant. Hoewel deze regelgeving dateert van eind juli 2020 is het duidelijk dat nog steeds heel wat horecauitbaters niet goed weten hoe, welke gegevens, ze van wie mogen en moeten vragen.

Lees meer