advies & nieuws
Corona- ouderschapsverlof

Op 14 mei 2020 is het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dat vanaf 1 mei 2020 een corona-ouderschapsverlof invoert.

Werknemers kunnen met het akkoord van hun werkgever hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse of viervijfde betrekking om voor  hun kind of pleegkind tot de leeftijd van 12 jaar te zorgen tijdens de COVID-19 epidemie. Voor kinderen met een beperking is de leeftijdsgrens opgetrokken tot 21 jaar en sommige gevallen zelfs niet van toepassing.

Lees meer
Wanneer heeft een interne DPO een belangenconflict?

Op 28 april heeft de geschillenkamer van de gegevensbeschermingsautoriteit ( hierna: ‘DPA’[1]) een opvallende beslissing genomen. De DPA heeft namelijk een boete van 50.000 euro – de hoogste administratieve boete tot nu toe door de Belgische DPA - opgelegd aan een onderneming die haar hoofd van compliance, audit en risico had aangesteld als gegevensbeschermer (hierna: ‘DPO’[2]). Volgens de DPA zou de invulling van beide functies door dezelfde persoon een belangenconflict veroorzaken. Meer specifiek vormt dit een inbreuk op artikel 38.6 van de algemene verordening van gegevensbescherming:

 “De functionaris voor gegevensbescherming kan andere taken en plichten vervullen. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker zorgt ervoor dat deze taken of plichten niet tot een belangenconflict leiden.”

Lees meer
Vlaamse compensatiepremie voor ondernemingen met zwaar verlies.

De compensatiepremie wordt door de Vlaamse regering voorzien voor ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten maar die (on)rechtstreekse toch zware beperkingen ondervinden van de coronacrisis. Denk maar aan de gespecialiseerde voedings- en drankzaken, de landbouwsector, (para)medische beroepen die enkel nog dringende interventies mogen doen, de reissector…

Lees meer
Het cookiebeleid wordt verstrengd: Geen cookiemuur meer !

De European Data Protection Board (EDPB) heeft de richtlijnen van de Europese cookieregelgeving verstrengd. Het is niet langer toegestaan voor websites om hun content te blokkeren met een zogeheten cookie wall. Dat geeft gebruikers niet de vrijheid om een geïnformeerde keuze te maken.

Lees meer
Koninklijk Besluit (KB) nr. 15 met betrekking tot ondernemingen in moeilijkheden versus de gemeenrechtelijke procedure gerechtelijke reorganisatie.

Het KB voert een tijdelijk alternatief (tussen 24 april en 17 mei 2020) in voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie (GRP). Op die manier wil men een overbelasting van de rechtbanken tegengaan. Bovendien worden de ondernemingen ook beschermd indien ze nieuwe schulden niet kunnen betalen daar waar de GRP enkel een opschorting voorziet van oude schulden. De ondernemingen die erg te lijden hebben onder de financiële crisis veroorzaakt door COVID 19 krijgen een adempauze en er wordt een ‘wapenstilstand’ gecreëerd tussen bedrijven. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat ondernemingen die wel kunnen betalen, dit ook effectief doen.  

Lees meer