advies & nieuws
Gevoelige bedrijfsgegevens: Hoe beschermen?

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen bepaalt de burgerrechtelijke maatregelen die gevorderd kunnen worden tegen het onrechtmatig verkrijgen – gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen.

De maatregelen opgesomd in de wet kunnen enkel gevorderd worden door de rechtmatige houder van het bedrijfsgeheim. Om te kunnen spreken van een bedrijfsgeheim dient cumulatief aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  1. de informatie moet geheim zijn
  2. de informatie bezit handelswaarde
  3. de houder heeft redelijke maatregelen genomen om de informatie geheim te houden

Lees meer
Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: onmiddellijke toepassing

Het nieuwe WVV voorziet ook enkele wijzigingen die onmiddellijk van toepassing zijn op zowel de ‘nieuwe’ als de ‘oude’ vennootschappen en verenigingen:

  • Oprichting openbare elektronische databank waarin gepubliceerde notariële akten vrij te raadplegen zijn: nog niet operationeel
  • Wijziging van werkelijke naar statutaire zetelleer: de vennootschap zal onderworpen zijn aan het vennootschapsrecht van het land waarin haar maatschappelijke zetel gevestigd is
  • De nieuwe geschillenregeling

Lees meer