Disable Preloader
advies & nieuws

De overgang naar het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV): Anticiperen is de boodschap

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is op 1 mei in werking getreden. De nieuwe wet brengt een aantal grondige wijzigingen met zich mee.

Enkele van deze doorgevoerde veranderingen zijn o.m de sterke afname van het aantal vennootschapsvormen, maximumgrenzen op de aansprakelijkheid van bestuurders, het kapitaalloze karakter van de BV (vroeger BVBA), …

Behoudens enkele uitzonderingen waarvan de belangrijkste de nieuwe geschillenregeling die nu reeds voor alle vennootschap van toepassing is, voorziet het WVV in een overgangstermijn voor bestaande vennootschappen die eindigt op 1 januari 2024. De vennootschappen die op deze datum geen omzetting hebben doorgevoerd, zullen van rechtswege worden omgezet naar de meest vergelijkbare rechtsvorm. U bent als bestuurder verplicht uiterlijk 30 juni 2024 een algemene vergadering bijeen te roepen om de statutenwijziging door te voeren. Bij niet-naleving van deze verplichting, zijn de leden van het bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de onderneming of door derden.

Naast deze uiterste deadline van 1 januari 2024 voorziet de WVV dat op 1 januari 2020 voor alle vennootschappen de dwingende regels uit het WVV automatisch van toepassing zijn. Ook de aanvullende regels zullen van toepassing zijn in zoverre deze niet uitdrukkelijk worden uitgesloten door de statutaire bepalingen.

Dit wil zeggen dat indien de bepalingen of enkele bepalingen in de statuten van uw vennootschap in strijd zijn met de dwingende bepalingen uit het WVV, deze als niet geschreven gehouden. Dergelijke ongecontroleerde wijziging kan uiteraard voor tegenstrijdigheden zorgen in de werking van uw vennootschap.  Zo is uw BVBA, een BV  en is het kapitaal van de BV na 1 januari 2020 geen kapitaal meer maar een statutaire onbeschikbare vermogensrekening. Een dividend zal maar kunnen uitgekeerd worden zolang het netto – actief niet minder is dan de onbeschikbare vermogensrekening en de vennootschap nog gedurende 12 maanden in staat is haar schulden te voldoen.

Blienberg Advocaten raadt u daarom aan te anticiperen op de komende overgangstermijn door zelf de controle te houden over de werking van uw vennootschap en de statuten van uw vennootschap te wijzigen voor 1 januari 2020. U kan zo zelf een volledige statutenwijziging doorvoeren op maat van uw onderneming.  

Let op: indien u een statutenwijziging doorvoert, bent u sowieso verplicht rekening te houden met het WVV

U kan steeds bij ons kantoor terecht voor een advies of begeleiding bij het opmaken van statuten die het best aansluiten bij uw ondernemingsvorm.

Kort overzicht van de overgangsregeling

1 mei 2019          :               inwerkingtreding

1 januari 2020   :               onmiddellijke toepassing dwingende bepalingen

1 januari 2024   :               omzetting van rechtswege

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.