Disable Preloader
advies & nieuws

Hoe kan u de impact van prijsstijgingen voor uw onderneming beperken?

Het woord prijsstijgingen valt niet meer weg te denken uit het nieuws. Voor ondernemingen is het niet meer de vraag of zij getroffen worden door de prijsstijgingen maar in welke mate. Een prijsherzieningsclausule of een hardshipbeding bieden ondernemingen de mogelijkheid om op zulke situaties in te spelen. Dergelijk bedingen bieden de mogelijkheid om de prijs aan te passen tijdens een lopende overeenkomst.

Waar?

In algemene voorwaarden clausules vinden we bedingen aangaan de prijs vervat in de offerte of de orderbevestiging. De prijs die daarin bepaald wordt kan in principe niet zomaar eenzijdig gewijzigd worden, tenzij u als ondernemer er voor zorg voor draagt dat deze algemene voorwaarden hetzij een clausule bevatten waarin bepaald wordt dat reeds gemaakte (prijs)afspraken kunnen herzien worden, hetzij u een hardshipclausule voorziet in deze algemene voorwaarden.

Gelinkt aan voorwaarden

Een prijsherzieningsbeding biedt één partij de mogelijkheid om eenzijdig een essentieel element van een lopende overeenkomst te wijzigen. Doch is die mogelijkheid niet geheel onbeperkt.

Een prijswijziging moet steeds gekoppeld te worden aan een objectief toetsbaar criterium zoals aangepaste wetgeving of een bewijsbare objectief meetbare stijging van grondstofprijzen (vb 5% hoger dan op datum van orderbevestiging).  Bovendien zal de partij die zich er wil op beroepen, moeten kunnen bewijzen dat zijn contractspartij kennis had van de clausule voorafgaand aan het ondertekenen van het contract of het plaatsen van de bestelling.

Een hardshipclausule

Het is een clausule die bepaalt dat, indien externe omstandigheden waarin de partijen hun contract uitvoeren drastische zijn gewijzigd zodat het redelijkerwijze niet kan verwacht worden dat een partij aan dezelfde voorwaarden verder het contract blijft uitvoeren, partijen verplicht zijn om samen gewijzigde voorwaarden overeen te komen. In dergelijke clausule wordt nauwgezet vastgelegd welke procedure moet gevolgd worden indien één partij zich beroept op deze clausule en indien partijen er niet samen uitgeraken, kunnen ze hun geschil voorleggen aan een bemiddelaar of de rechtbank. 

 

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.