Disable Preloader
advies & nieuws

Mag je het rijksregisternummer van je klanten gebruiken om hen te identificeren ?

Het rijksregisternummer is een uniek identificatienummer dat aan elke Belgische burger wordt toegekend. Het wordt gebruikt om de identiteit van een persoon te verifiëren en om gegevens te koppelen in verschillende administratieve systemen, zoals belastingen, sociale zekerheid, gezondheidszorg en justitie.

Volgens de Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten mag je als ondernemer het rijksregisternummer van je klanten niet zomaar gebruiken voor toepassingen zoals het aanmaken van klantenkaarten, het inlezen van gegevens met betrekking tot productwaarborg, het bijhouden van lidmaatschapsgegevens bij een sportvereniging of jeugdvereniging, etc.…  De wet stelt heel duidelijk dat je het rijksregisternummer niet mag verwerken zonder voorafgaande machtiging en die machtiging kan volgens de wet niet verkregen worden voor puur commerciële of praktische toepassingen, enkel voor toepassingen van algemeen belang of in andere woorden publiek belang.

Hoewel de GDPR-wetgeving het rijksregisternummer niet aanmerkt als een gevoelig persoonsgegeven is het vanuit deze wetgeving ook moeilijk te verantwoorden dat het rijksregisternummer zou verwerkt worden.  De GDPR-wetgeving verplicht immers iedereen om niet meer persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk om een bepaald doel te bereiken.

 

 

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.