Disable Preloader
advies & nieuws

Volmachtsbesluiten inzake de algemene vergadering en bestuursvergadering in coronatijden

Toepassingsgebied

Deze besluiten hebben een voorlopige duurtijd van 1 maart tot 3 mei 2020 maar deze einddatum kan door de Koning worden verlaat indien de algemene coronamaatregelen zouden worden verlengd.

De maatregelen zijn van toepassingen op:

- alle vergaderingen die tussen 1 maart en 3 mei worden bijeengeroepen;

- alle vergaderingen die tussen de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (9 april) en 3 mei moeten worden gehouden;

- alle vergaderingen die tussen 1 maart en de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ( 9 april) hadden moeten zijn gehouden op grond van een wettelijke of statutaire regel , maar niet zijn gehouden (bv omdat men niet wist hoe dit veilig kon georganiseerd worden)

De regeling is van toepassing op de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering. Vooral met betrekking tot deze laatste soort vergadering zijn de soepele regels van belang aangezien veel rechtspersonen hun statuten willen aanpassen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en hiervoor moet een buitengewone algemene vergadering worden georganiseerd.

Via de volmachtsbesluiten wil de Regering de nodige flexibiliteit aan rechtspersonen geven zonder daarbij de rechten van de aandeelhouders uit het oog te verliezen.

De volmachtsbesluiten onderscheiden 3 opties:

1. De algemene vergadering laten doorgaan

Het bestuursorgaan krijgt hierbij de bevoegdheid om te beslissen dat er enkel op afstand kan worden gestemd, eventueel d.m.v. besluitvorming per volmacht. Stemmen op afstand is mogelijk voor alle rechtspersonen, ook voor deze waarvoor dit niet statutair geregeld is. In vennootschappen met een groot aantal aandeelhouders zal het allesbehalve evident zijn om zo’n systeem op een betrouwbare manier te organiseren.  Alleen al het opzetten van dergelijke organisatie kan het noodzakelijk maken om een groot aantal mensen samen te brengen.

Van zodra er een risico bestaat dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus niet kunnen worden nageleefd, moet de rechtspersoon elke fysieke aanwezigheid verbieden.

Aandeelhouders kunnen hun vragen schriftelijk stellen tot de vierde dag voor de algemene vergadering. De rechtspersoon kan ervoor opteren om die vragen hetzij live hetzij schriftelijke te beantwoorden op de dag van de vergadering.

Rechtspersonen die hun aandeelhouders al hadden opgeroepen, kunnen zich toch nog beroepen op deze maatregel indien de aandeelhouders hierover correct geïnformeerd worden.

2. De algemene vergadering uitstellen tot de toestand genormaliseerd is.

Indien er geopteerd wordt voor een uitstel, krijgen de vennootschappen ook uitstel voor een aantal wettelijke termijnen zoals bv. de neerlegging van de jaarrekening 7 maanden na de afsluiting van het boekjaar of de verplichting om de algemene vergadering binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar te houden.

Vennootschappen waarvan het netto-actief negatief is of negatief dreigt te worden, kunnen zich niet beroepen op deze optie.

Ook hier kunnen rechtspersonen die hun aandeelhouders al hadden opgeroepen, zich toch nog beroepen op deze maatregel indien de aandeelhouders hierover correct geïnformeerd worden.

3. Schriftelijke besluitvorming en elektronische communicatie

Voor het bestuursorgaan wordt de mogelijkheid van unanieme schriftelijke besluitvorming bevestigd. Daarnaast kan het bestuursorgaan ook via elektronische communicatie besluiten nemen met een gewone meerderheid.

Wanneer er een notaris vereist is om bepaalde authentieke beslissingen te nemen dan kan één lid van het bestuursorgaan worden aangeduid om samen met de notaris fysiek te vergaderen.

 

 

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.